fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )

Ympäristötavoitteet 2017

Ekorosk asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2017:

1. Kuljemme kohti kiertotaloutta

Kaikkien jätteiden syntypaikkalajittelu on tavoitteemme, jota edistämme toiminnassamme.

Jätemäärän vähentäminen ja jätteen hyötykäyttöasteen korottaminen

- Pyrimme korottamaan kotitalouksien jätteen hyötykäyttöastetta yli 98 %:iin ennen vuoden 2020 loppua
- Teemme yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa jätemäärän vähentämiseksi ja hyötykäyttöasteen korottamiseksi
- Pyrimme vähentämään kotitalousjätteen määrää ja lisäämään sen materiaalihyötykäyttöä ennen vuoden 2020 loppua tiedottamisen ja kampanjoiden avulla

Pyrimme korottamaan kotitalousjätteen materiaalihyötykäyttöä yli 40 %:iin ennen vuoden 2020 loppua

- Ohjaamme enemmän materiaaleja materiaalihyötykäyttöön
- Tehostamme kuitu- ja muovipakkausten kierrätystä
- Kerros- ja rivitaloissa keräämme erikseen kartongit ja muovit
- Lisäämme jätteiden erilliskeräystä pientaloissa
- Lisäämme kaatopaikkajätteen lajittelua
- Teemme vaa’alle uusia jätekoodeja
- Syntypaikkalajittelun lisäksi lajittelemme lajittelukentillä

Nostamme rakennus ja purkujätteen hyötykäyttöasteen 90 %:iin vuoteen 2020 mennessä

- Lajittelemme lajittelukentillä
- Markkinoimme jätteen syntypaikkalajittelumahdollisuutta rakennus- ja purkufirmoille
- Ohjaamme jätteen syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla

Tavoitteenamme on saada yhdyskuntajätteestä kiertoon 60 % vuoteen 2025 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä jo 65 %.

- Selvitämme jätteiden laitosmaisen lajittelun mahdollisuutta
- Ohjaamme jätteen syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla

Lopetamme yli 10 % orgaanista ainesta sisältävän jätteen vastaanottamisen kaatopaikalle vuoteen 2020 mennessä

- Lisäämme lajittelua lajittelukentillä
- Kehotamme yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä yli 10 % orgaanista ainesta sisältävälle jätteelle

Vähennämme ilmaan, maahan ja veteen kohdistuvaa toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta

- Kokkolan vanhan kaatopaikan sulkeminen toteutetaan yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa ympäristöluvan mukaisesti, vuoteen 2020 mennessä (Ekoroskin osuus 20 %)
- Pietarsaaren vanhan kaatopaikan sulkeminen toteutetaan yhdessä Pietarsaaren kaupungin kanssa ympäristöluvan mukaisesti, vuoteen 2020 mennessä (Ekoroskin osuus 15 %)
- Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä Kokkolan vanhalla kaatopaikalla 20 %:lla investoimalla kaasunkeräysjärjestelmään, kun suljettavalla kaatopaikalla on tiivistyskerros 2018

2. Arvostamme asiakkaan ajatuksia

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme asiakkaidemme ja ympäristön eduksi sekä lisäämme asiakkaidemme ja henkilökuntamme ympäristötietoisuutta
- Teemme keräyskampanjoita eri jätejakeille
- Osallistumme valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin ja kampanjoihin
- Otamme vastaan vierasryhmiä Pirilön jätekeskuksessa
- Teemme tietoiskuja isännöitsijöille ja suurille vuokranantajille
- Analysoimme toimintaamme asiakaskyselyjen, poiminta-analyysin ja muiden tilastojen avulla
- Pidämme henkilökunnallemme ympäristökoulutusta vuosittain

3. Toimimme taloudellisesti tehokkaasti

- Pyrimme toiminnassamme mahdollisimman hyvään kierrätysasteeseen, mahdollisimman kustannustehokkaasti

4. Teemme työmme tarkasti ja turvallisesti

Suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja korjaavat toimenpiteet ovat toimintaketju, jota käytämme kaikissa tehtävissämme
- Pyrimme aktiivisesti vähentämään tapaturmaisia sairauspoissaoloja mm. koulutusten avulla
- Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa vuodessa