fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )

Ympäristötavoitteet 2019

Ekorosk asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2019:

1. Kuljemme kohti kiertotaloutta

Kaikkien jätteiden syntypaikkalajittelu on tavoitteemme, jota edistämme toiminnassamme.

Jätemäärän vähentäminen ja jätteen hyötykäyttöasteen korottaminen

- Pyrimme pitämään kotitalouksien jätteen hyötykäyttöasteen yli 98 %:ssa vuoteen 2020 saakka
- Teemme yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa jätemäärän vähentämiseksi ja hyötykäyttöasteen korottamiseksi

Pyrimme pitämään kotitalousjätteen materiaalihyötykäyttöprosentin yli 40:ssa vuoteen 2020 saakka

- Ohjaamme enemmän materiaaleja materiaalihyötykäyttöön
- Tehostamme kuitu- ja muovipakkausten kierrätystä
- Kerros- ja rivitaloissa keräämme erikseen kartongit ja muovit
- Jatkamme jätteiden erilliskeräystä pientaloissa tiedotuksen tuella
- Jatkamme kaatopaikkajätteen lajittelua
- Syntypaikkalajittelun lisäksi lajittelemme lajittelukentillä

Nostamme rakennus ja purkujätteen hyötykäyttöasteen 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä

- Lajittelemme lajittelukentillä
- Neuvomme jätteen syntypaikkalajittelumahdollisuudessa rakennus- ja purkufirmoille
- Ohjaamme jätteen syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla

Tavoitteenamme on saada yhdyskuntajätteestä kiertoon 60 % vuoteen 2025 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä jo 65 %.

- Selvitämme jätteiden laitosmaisen lajittelun mahdollisuutta
- Ohjaamme jätteen syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla

Lopetamme yli 10 % orgaanista ainesta sisältävän jätteen vastaanottamisen kaa-topaikalle vuoteen 2020 mennessä

- Lisäämme lajittelua lajittelukentillä
- Pyrimme saamaan vastaanottoluvan yli 10 % orgaanista ainesta sisältävälle jätteelle

Vähennämme ilmaan, maahan ja veteen kohdistuvaa toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta

- Storkohmon jätekeskuksen vesienhallintaa parannetaan vuoden 2019 aikana
- Pietarsaaren vanhan kaatopaikan sulkeminen toteutetaan yhdessä Pietarsaaren kaupungin kanssa ympäristöluvan mukaisesti, vuoteen 2020 mennessä (Ekoroskin osuus 15 %)
- Laajennamme ja parannamme jätteen käsittely- ja varastointikenttiä jatkuvasti maahan ja veteen kohdistuvien päästöjen hallitsemiseksi

2. Arvostamme asiakkaan ajatuksia

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme asiakkaidemme ja ym-päristön eduksi sekä lisäämme asiakkaidemme ja henkilökuntamme ympäristötie-toisuutta
- Teemme keräyskampanjoita eri jätejakeille
- Osallistumme valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin ja kampanjoihin
- Pidämme lajitteluluennon alueen kaikkien koulujen kolmosluokkalaisille
- Osallistumme viiteen jäsenkunnissa järjestettävään tapahtumaan
- Teemme tietoiskuja isännöitsijöille ja suurille vuokranantajille
- Analysoimme toimintaamme asiakaskyselyjen, poiminta-analyysin ja muiden ti-lastojen avulla
- Pidämme henkilökunnalle ympäristökoulutusta vuosittain

3. Toimimme taloudellisesti tehokkaasti

- Pyrimme toiminnassamme mahdollisimman hyvään kierrätysasteeseen, mahdol-lisimman kustannustehokkaasti

4. Teemme työmme tarkasti ja turvallisesti

Suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja korjaavat toimenpiteet ovat toiminta-ketju, jota käytämme kaikissa tehtävissämme
- Pyrimme aktiivisesti vähentämään tapaturmaisia sairauspoissaoloja mm. koulu-tusten avulla
- Olemme mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa ja tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa vuodessa