fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )

Ympäristötavoitteet 2016

Ekorosk asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2016:

Jätemäärän vähentäminen ja jätteen hyötykäyttöasteen korottaminen

• Pyritään korottamaan kotitalouksien jätteen hyötykäyttöastetta yli 98 %:iin ennen vuoden 2020 loppua

• Tehdään yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa jätemäärän vähentämiseksi ja hyötykäyttöasteen korottamiseksi

• Pyritään vähentämään kotitalousjätteen määrää ja lisäämään sen materiaalihyötykäyttöä ennen vuoden 2020 loppua tiedottamisen ja kampanjoiden avulla sekä tilastojen seurannan avulla.

• Pyritään vähentämään kotitalouksien jätemäärää ennen vuoden 2015 loppua tiedottamisen ja kampanjoiden avulla sekä tilastojen seurannan avulla

Pyritään korottamaan kotitalousjätteen materiaalihyötykäyttöä yli 45 %:iin ennen vuoden 2020 loppua

• Ohjaamaan enemmän materiaaleja materiaalihyötykäyttöön lisäämällä kaatopaikkajätteen lajittelua mm.
• Järjestetään tekstiilikeräyskampanja
• Tehostetaan kuitu- ja muovipakkausten kierrätystä

Rakennus ja purkujätteen hyötykäyttöaste nostetaan 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä

• Lajittelua hyötyjätekentällä
• Suoraa markkinointia rakennus- ja purkufirmoille
• Mahdollisuus syntypaikkalajitteluun työmailla
• Lisäämällä lajittelua jätteen vastaanottohintojen avulla

Tavoitteena on saada yhdyskuntajätteestä kiertoon 60 % vuoteen 2025 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä jo 65%.

• Jätteiden lajittelu esim. laitosmainen lajittelu
• Hintaohjaus
• Syntypaikkalajittelun lisääminen
• Kerros- ja rivitaloissa kerätään erikseen kartongit ja muovit
• Monilokeroastiat pientaloihin

Vähentää ilmaan, maahan ja veteen kohdistuvaa toiminnan aiheuttamaa kuormitusta

Ekorosk pyrkii pienentämään toimintansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta

• Kokkolan vanhan kaatopaikan sulkeminen toteutetaan yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa ympäristöluvan mukaisesti, vuoteen 2020 mennessä (Ekoroskin osuus 20 %)

• Pietarsaaren vanhan kaatopaikan sulkeminen toteutetaan yhdessä Pietarsaaren kaupungin kanssa ympäristöluvan mukaisesti, vuoteen 2020 mennessä (Ekoroskin osus 15 %)

• Vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä Kokkolan vanhalla kaatopaikalla 20 %:lla investoimalla kaasunkeräysjärjestelmään kun suljettavalla kaatopaikalla on tiivistyskerros 2017

Jatkuvasti parantaa toimintaamme ja prosessejamme asiakkaidemme ja ympäristön eduksi sekä lisätä asiakkaiden ja henkilökunnan ym

• Yhteiskeräyskampanjat eri jätejakeille
• Ympäristökasvatus peruskouluikäisille, osallistutaan valtakunnallisiin kampanjoihin ja otetaan vastaan vierasryhmiä Pirilön jätekeskukseen.
• Tietoisku isännöitsijöille, suurille vuokranantajille
• toiminnan analysointi asiakaskyselyjen, poiminta-analyysin ym. tilastojen avulla
• henkilökunnan ympäristökoulutus vuosittain
• hyötykäyttöasemien jätekuljetusten logistiikan parantaminen, 2016