fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_yritysneuvonta_3351.jpg

Muutoksia yritysten jätteenvastaanotossa

Jätelaki muuttaa yritysten jätehuoltopalvelujen ehtoja 1.1.2020 alkaen. Uusi laki rajoittaa kuntaomisteisten jäteyhtiöiden, kuten Ekoroskin, mahdollisuuksia palvella yrityksiä.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja alle 2000 eurolla vuodessa, Ekorosk voi ottaa jätteen vastaan kuten ennen.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja yli 2000 euron (alv 0 %) arvosta vuodessa, seuraava pätee: Jätteen haltijan eli yrityksen on ensin yrittävä etsiä Materiaalitori-tietoalustasta (www.materiaalitori.fi) jätteelleen yksityistä jätehuollon palveluntarjoajaa. Mikäli sopivaa palvelua ei ole asiakkaalle kohtuullisin ehdoin Materiaalitorin kautta saatavilla 14 vrk kuluessa, voi yritys sen jälkeen pyytää Ekoroskia ottamaan vastaan jätettä kunnan toissijaisena jätehuoltopalveluna. Ekorosk ei voi tarjota kunnallista toissijaista jätehuoltopalvelua yritysjätteelle, ennen kuin yritys on tarjonnut jätettään yksityisille jätehuoltoyrityksille materiaalitori.fi kautta.

Ennen vuoden vaihdetta 2020 tehty toissijainen jätehuolto sopimus Ekoroskin kanssa on voimassa sopimuskauden loppuun asti (eli 3 vuotta). Tällöin yrityksen ei tarvitse käyttää Materiaalitoria sopimuskauden aikana.

Materiaalitori on valtio-yhtiö Motivan luoma sähköinen tietoalusta, joka on tehty uudistuneen jätelain tarpeisiin.

Mikä kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu? Ekorosk on kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö. Sen ensisijainen vastuu on järjestää kotitalouksista syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen jätehuolto. Ekoroskilla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Ekorosk on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten esim. yrityksille, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi kohtuullisin ehdoin, ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätelain asettamien rajoitusten vuoksi kuntaomisteisen jäteyhtiön on mahdollista tarjota yrityspalveluja avoimilla markkinoilla ilman kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vain rajoitetusti.

» Linkki Motivan esittelyyn materiaalitorista
» Linkki materiaalitori-sivustoon