fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
eko_asiakaat_pirilo_asema_2114.jpg

Kotitaloudet tyytyväisiä Ekoroskiin

Talven asiakaskyselyn perusteella voidaan todeta, että kotitaloudet ovat edelleen erittäin tyytyväisiä Ekoroskin toimintaan. Ekoroskin toiminnan kouluarvosanaksi tuli 8,7. Tämä on sama arvosana kuin edellisessä asiakaskyselyssä. Ekorosk on saanut tänä keväänä ennätysmäärän kesätyöpaikkahakemuksia, yhteensä hakemuksia tuli 215 kappaletta. Ekorosk tarjoaa kesätyöpaikan 20 kesätyöntekijälle kesällä 2018. Hakemusten aikaisempaa suurempi määrä osoittaa luottamusta Ekoroskin toimintaa kohtaan.

Kotitaloudet kokevat, että jätteiden lajittelu on tärkeää, 81 % on kokonaan tai osittain samaa mieltä. Samoin 79 % kotitalouksista ilmoittaa, että ne lajittelevat bio- ja energiajätteet. Kotitalouksista 78 % on kokonaan tai osittain sitä mieltä, että jätteiden lajittelu on helppoa. Lajitteluintoa voidaan siis pitää hyvänä.

Jopa 97 % kyselyyn vastanneista kotitalouksista olivat käyneet hyötykäyttöasemalla vuoden 2017 aikana, tämä on erittäin korkea luku. Näistä 81 % on kokonaan tai osittain sitä mieltä, että palvelu hyötykäyttöasemalla on riittävän hyvä. Edelleen 80 % on sitä mieltä, että on helppoa asioida hyötykäyttöasemalla. Ekoroskin hyötykäyttöasemaverkosto on maamme tiheimpiä ja kerää eniten käyntejä. Yli 216 000 vierailuja vuoden aikana tarkoittaa, että jokainen kotitalous kävi hyötykäyttöasemalla keskimäärin noin 4 kertaa vuodessa. Jotta palvelu olisi entistäkin parempaa ja asiakkaat nykyistäkin tyytyväisempiä, Ekorosk on pidentänyt hyötykäyttöasemien aukioloaikoja vuoden 2018 alusta.