fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )

EU:n kiertotalouspaketti vaikuttaa Ekoroskin jätehuoltoon

Euroopan komissio hyväksyi 2. joulukuuta 2015 uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin. Sillä vauhditetaan yhteiskunnan siirtymistä kohti kiertotaloutta. Kiertotaloudella pyritään maksimoidaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niiden arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän jätettä.

Materiaalihyötykäyttö merkitsee lajitellun materiaalin hyödyntämistä muun rakennus- ja valmistusmateriaalin sijaan. Materiaalihyötykäytössä neitseellisiä materiaaleja korvataan kierrätysmateriaaleilla. Näin säästämme luonnonvaroja ja energiaa, joita uuden materiaalin tuottamiseen tarvitaan. Esimerkiksi valmistamalla uusia tuotteita kierrätetystä alumiinista käytämme vain 5 % uuden alumiinin valmistamiseen tarvittavasta energiasta.

Kierrätystavoitteet

EU:n tavoite on hyödyntää jätteestä 60 % materiaalina vuoteen 2025 mennessä ja 65 % vuoteen 2030 mennessä. Suomessa jätteestä hyödynnetään materiaalina 30–35 % laskentatavasta riippuen. Ekoroskin alueella tämä koskee paperia, kartonkia, lasia, metallia ja betonia. Loput hyödynnetään energiana, ja energiahyödyntämistä ei lasketa materiaalihyödyntämiseksi. Suomessa hyödynnetään materiaalina siis vain puolet siitä, mitä luku tulisi olla yhdeksän vuoden kuluttua.

Kuinka kierrätystä lisätään Ekoroskin alueella?

Kierrätystä voidaan lisätä eri jätelajien, kuten kartongin ja muovin, erilliskeräyksellä. Kierrätyksen lisääminen kannattaa aloittaa taloyhtiöistä, joissa useasta kotitaloudesta saadaan kerättyä suurempi määrä jätettä. Se on hyödyllistä sekä jätteenkuljettajan että Ekoroskin kannalta. Jätteenkuljettajat saavat kasvatettua kuormakokoja keräämällä yksittäisiä jätelajeja, mikä lisää kuljetusten taloudellisuutta.

Jotta EU:n tavoitteet saavutettaisiin, taloyhtiöiden erilliskeräys ei riitä. Siihen vaaditaan, että jätettä kerätään erillään myös omakotitaloista.

Kotitalouksien erilliskeräyksen toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa:
> Järjestetään eri jätelajeille kiinteistökohtainen keräys monilokeroastioilla.
> Kotitalouksilla on kiinteistöillään kaksilokeroastiat, joissa bio- ja energiajäte kerätään erillään ja muut jätelajit kerätään ekopisteillä.

Lisätietoja antaa tj. Olli Ahllund, Ab Ekorosk Oy, puh. 050 5587 684.