fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Kaksi-astiaa-Tva-soptunnor.jpg

Ekorosk kysyy kotitalouksilta miten ne haluavat kerätä biojätettä

Ekorosk kysyy kaikilta kotitalouksilta miten biojätteen erilliskeräys tullaan hoitamaan niiden kiinteistöllään. Tämä selvitys tehdään kyselyn kautta, joka lähetetään kaikille kotitalouksille ja isännöitsijöille Ekoroskin toimialueella tämän ja ensi viikon aikana.

Ekorosk selvittää kyselyn kautta miten kotitaloudet haluavat järjestää biojätteen erilliskeräyksen 1.10.2018 alkaen. Haluavatko ne oman biojäteastian pihalle, käytetäänkö yhteistä biojäteastiaa naapureiden kanssa tai siirrytäänkö biojätteen kompostointiin.

Kaikkien kotitalouksien ilman voimassa olevaa kompostointilupaa on vastattava

Kaikkien kyselyn vastaanottaneiden kotitalouksien on vastattava kyselyyn. Vain ne kotitaloudet, jotka jo kompostoivat biojätteensä voimassa olevalla Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksellä pidennetystä tyhjennysvälistä voivat jättää kyselyyn vastaamatta.

Ekorosk on luvannut kunnille ja kuntalaisille hankkia biojäteastiat, jotta kotitalouksien siirtyminen bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti. Ekorosk omistaa biojäteastiat, muttei veloita niistä erillistä maksua. On tärkeää, että kaikki kotitaloudet vastaavat kyselyyn, koska Ekoroskin pitää selvittää, montako biojäteastiaa tarvitaan.

Myös kotitalouksien, jotka itse hankkivat biojäteastian tai ottavat jätteenkuljetusyrittäjän astian on vastattava kyselyyn.

Alla linkki kyselyyn

» Yleiset kysymykset