fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_asiakas_kotona_1022.jpg

SIIRTYMINEN BIO- JA ENERGIAJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEEN 1.7.2018 ALKAEN

Ekoroskin hallitus on tehnyt operatiivisen päätöksen siirtyä bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen koko toiminta-alueellaan 1.7.2018 alkaen. Asia on merkitty tiedoksi Ekoroskin yhtiökokouksessa 9.6.2017.

Tällä hetkellä Ekorosk tarjoaa 30% alennuksen käsittelymaksuissa talouksille, jotka keräävät bio- ja energiajätettä erikseen. Tämä alennus on voimassa myös muutoksen jälkeen. Ekorosk harkitsee mahdollisuutta, että se tarjoaisi jokaiselle kotitaloudelle ilmaisen biojäteastian, jonka Ekorosk omistaisi. Vapaaehtoinen siirtymä bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen on edennyt hitaasti. Kevättalven keskusteluissa kuljetusyrittäjien kanssa, 18 kuljetusyrittäjästä 13 näki, että kiinteä päivämäärä erilliskeräyksen siirtymiselle on parempi kun asteittainen siirtymä. Yksi syy tähän oli, että on erittäin vaikeaa laatia kannattavia reittejä, kun yksittäiset kotitaloudet liittyvät sieltä täältä mukaan.

Kartonki- ja muovipakkausten tuottajavastuun vuoksi energiajätteen määrä tulee vähenemään tulevaisuudessa. Erilliskeräys mahdollistaisi tässä tilanteessa pienemmät astiat tai pidemmät tyhjennysvälit. Puhtaasti taloudellisesti katsottuna biojätteen kompostointi ja pitkät energiajätteen tyhjennysvälit olisivat edullisin vaihtoehto haja-asutusalueilla. Jo nyt yli 5 000 kotitaloutta Ekoroskin toiminta-alueella kompostoi biojätteensä.

Optinen lajittelulaitos oli varmasti 27 vuotta sitten hyvä alku lajittelulle ja kierrätykselle, mutta se on tullut tiensä päähän. Jo kertaalleen kotitalouksissa lajitellun bio- ja energiajätteen erotteleminen optisessa laitoksessa merkitsee ylimääräistä työtä. Optinen lajittelulaitos on vanha ja pussien erottelu värin perusteella sujuu huonommin kuin ennen. Useimmat kotitaloudet lajittelevat hyvin, mutta jätepussien laatu on entistä heikompi ja ne hajoavat kuljetuksessa. Lajittelulaitokseen tulee irtojätettä mikä huonontaa lajittelun tulosta entisestään. Bio- ja energiajätteen erilliskeräys ei merkitse lisätöitä kotitalouksille, mustat ja vaaleat pussit laitetaan vain eri jäteastioihin.

Viranomaiset tulevat lähitulevaisuudessa kasvattamaan biojätteen erilliskeräyksen tavoitteita ja vaatimaan että biojätettä erilliskerätään. Nykyisellä mallilla jatkaessamme biojätettämme ei luultavasti lasketa biojätteeksi. Viranomaisten kierrätystavoitteet merkitsevät sitä, että Ekoroskin pitäisi materiaalihyötykäyttää noin puolet nykyisestä poltettavan energiajätteen määrästä. Materiaalihyötykäyttöasteemme romahtaa, jos biojätteemme ei täytä materiaalihyötykäytölle asetettuja vaatimuksia.

Ekorosk tulee pyytämään Pohjanmaan jätelautakuntaa muuttamaan jätemääräyksiään niin, että bio- ja energiajätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi 1.7.2018 alkaen.