Taloyhtiöt

Liittyminen jätehuoltoon

Kaikkien Ekoroskin alueella sijaitsevien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Asunto-osakeyhtiöillä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä, joista on lisätietoa kohdassa Keräysjärjestelmän valinta. Asunto-osakeyhtiö liittyy jätehuoltoon valitsemalla jätteenkuljetusyrityksen ja tekemällä sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä.

Lajittelu

Asukkaat lajittelevat bio- ja energiajätteen pihalla sijaitseviin erillisiin jäteastioihin. Lue lisää lajittelusta kohdasta Lajittelu asunto-osakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 10 asuntoa, tulee lajitella myös kartonki- ja muovipakkaukset erillisiin jäteastioihin. Paristot, lasi, metalli ja paperi voidaan viedä ekopisteeseen. Muut jätteet toimitetaan hyötykäyttöasemalle.

Liittyminen lietteenkäsittelyyn

Kaikkien Ekoroskin alueella sijaitsevien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asuntokiinteistöjen lietteenkäsittely kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaan. Asuntokiinteistöjen sakosäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lue lisää lietteenkäsitellystä kohdasta LIETTEENKÄSITTELY.

Käytännön neuvoja

Käytännön neuvoja -osiosta voit lukea kestävästä kehityksestä ja siitä, miten voit vähentää jätteen määrää. Lisäksi voit tutustua jäteastioiden sijoituspaikan suunnitteluun. Osiosta löydät myös yleisiä vinkkejä jätteiden käsittelyn helpottamiseen kiinteistössäsi.