Liittyminen jätehuoltoon

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Asunto-osakeyhtiöllä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä: omat erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle tai yhteiset bio- ja energiajäteastiat naapurikiinteistöjen kanssa.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee lajitella myös kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin kiinteistöllä. Jätelain mukaan taajamissa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden tulee lisäksi kerätä keräyspaperia erilliseen astiaan.

Asunto-osakeyhtiö liittyy jätehuoltoon biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin osalta niin, että isännöitsijä tai kiinteistönhaltija täyttää Ekoroskin kotisivuilla olevan lomakkeen “Liittyminen jätehuoltoon”.

Asunto-osakeyhtiö voi soittaa myös Ekoroskin asiakaspalveluun. Ekorosk vastaa biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräysastioista. Ekorosk omistaa astiat, mutta asunto-osakeyhtiö saa käyttää niitä ilman erillista maksua. Ekorosk toimittaa kyseiset astiat.

Asunto-osakeyhtiö liittyy jätehuoltoon energiajätteen osalta niin, että isännöitsijä tai kiinteistönhaltija valitsee jätteenkuljetusyrityksen ja tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Sama koskee myös paperinkeräystä. Ekorosk saa asunto-osakeyhtiön tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Asunto-osakeyhtiöllä voi olla oma jäteastia energiajätteelle tai jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastia, jonka se siinä tapauksessa toimittaa.

Asunto-osakeyhtiö voi valita myös maahan upotettavat jätesäiliöt omakustanteisesti.

Lue lisää Ekoroskin alueen jätehuoltomääräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.