Liittyminen jätehuoltoon

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Asunto-osakeyhtiöllä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä: erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle tai yhteiset bio- ja energiajäteastiat naapurikiinteistöjen kanssa.

Asunto-osakeyhtiö liittyy jätehuoltoon niin, että isännöitsijä tai kiinteistönhaltija valitsee jätteenkuljetusyrityksen ja tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa asunto-osakeyhtiön tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Asunto-osakeyhtiöllä voi olla omat jäteastiat energia- ja biojätteelle, kuten maahan upotettavat jätesäiliöt, tai se voi käyttää jätteenkuljetusyrityksen manuaalisesti siirrettäviä energiajäteastioita. Ekoroskilta on saatavana manuaalisesti siirrettäviä biojäteastioita, jotka Ekorosk omistaa, mutta joita asunto-osakeyhtiö voi käyttää maksutta. Jätteenkuljetusyritys toimittaa jäteastioita. Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 10 asuntoa, tulee lajitella myös kartonki- ja muovipakkaukset erillisiin jäteastioihin.

Lue lisää jätteiden käsittelyä koskevista määräyksistä Ekoroskin alueella Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.