Jätteidenkuljetus

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Asunto-osakeyhtiö liittyy jätehuoltoon valitsemalla jätteenkuljetusyrityksen ja tekemällä sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Asunto-osakeyhtiö voi käyttää joko omaa energiajäteastiaa tai jätteenkuljetusyrityksen jäteastiaa. Ekorosk kustantaa biojäteastian, jonka Ekorosk omistaa, mutta jota asunto-osakeyhtiö voi käyttää maksutta. Jätteenkuljetusyritys toimittaa jäteastioita.

Biojäteastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee biojätekeräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa 10 litraa henkilöä kohti. Manuaalisesti siirrettävien biojäteastioiden suurin sallittu koko on 240 litraa, ja tarvittaessa biojäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla. Biojäteastiat tyhjennetään vähintään kahden viikon välein.

Energiajäteastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee energiajätekeräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa 20 litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla. Energiajäteastiat tyhjennetään neljän viikon välein.

Kartonkipakkausten keräysastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee kartonkipakkausten keräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa 10 litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla. Kartonkipakkausten keräysastiat tyhjennetään 8 viikon välein.

Muovipakkausten keräysastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee muovipakkausten keräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa 10 litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla. Muovipakkausten keräysastiat tyhjennetään neljän viikon välein.

Paperinkeräysastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee paperinkeräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa viisi litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla. Keräyspaperin keräysastiat tyhjennetään 8 viikon välein.