Keräysjärjestelmän valinta

Bio- ja energiajätteen erilliskeräys

Kaikki Ekoroskin alueella sijaitsevat kotitaloudet lajittelevat bio- ja energiajätteen erillisiin jäteastioihin asuntokiinteistössä. Toinen vaihtoehto on käyttää yhteisiä jäteastioita viereisten asuntokiinteistöjen kanssa. Asuntokiinteistöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee myös lajitella kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin.

Taajama-alueella asunto-osakeyhtiöissä tulee olla myös paperinkeräysastiat jätelain pykälien 49 § ja 50 § mukaisesti.

Erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle

Biojäteastia tyhjennetään joka toinen viikko hygieniasyistä. Energiajäteastia tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Lue lisää bio- ja energiajäteastioista ja niiden tyhjennyksestä kohdasta Bio- ja energiajäteastiat.

Yhteiset jäteastiat naapurikiinteistöjen kanssa

Asunto-osakeyhtiö voi myös ottaa naapurikiinteistöjen kanssa käyttöön yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle. Asuntokiinteistöt jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Yhteisistä jäteastioista ilmoitetaan aina Pohjanmaan jätelautakuntaan. Lue lisää tästä kohdasta Yhteiset jäteastiat viereisten asuntokiinteistöjen kanssa.