fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Kaksi-astiaa-Tva-soptunnor.jpg

Biojätteen erilliskeräys

Ekorosk siirtyy bio- ja energiajätteiden erilliskeräykseen 1.10.2018 alkaen. Mustat ja vaaleat pussit kerätään siis erillisiin astioihin lokakuun alusta alkaen. Tämän jälkeen pussin värillä ei ole enää merkitystä, tärkeää on vain se, että laitat oikeat jätteet oikeaan astiaan.

Ekorosk hankkii biojäteastiat kaikille halukkaille ilman lisämaksua. Siksi Ekorosk on lähettänyt kyselyn kotitalouksille, jossa tiedustellaan miten kotitaloudet haluavat käsitellä biojätteensä. Kotitalouksien vaihtoehdot ovat seuraavat: biojäteastia omassa pihassa, yhteinen biojäteastia naapurien kanssa tai biojätteen kompostointi. Kotitalouksien on lisäksi valittava kuka biojäteastian toimittaa. Vaihtoehtoina on Ekoroskin toimittama biojäteastia tai itse hankittu biojäteastia. Muutamalla paikkakunnalla myös jätteenkuljettaja toimittaa biojäteastioita. Biojäteastioita jaetaan kotitalouksiin kesän 2018 aikana.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin bio- ja energiajätteen erilliskeräysestä

» Tässä!

Naapureilla voi olla kimppa-astioita bio- ja energiajätteelle, astiakoko määräytyy astiaa käyttävien asukkaiden määrän mukaan.

Kotitaloudet, joilla on hyväksytty kompostointi, eivät tarvitse biojäteastiaa. Ne, jotka haluavat aloittaa kompostoinnin tai uuden yhteisen jäteastian naapurien kanssa, on myös täytettävä anomus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Lomakkeet löytyvät sen verkkosivuilta, linkki sinne tästä:

» Pohjanmaan jätelautakunta

Biojätteen lajittelu ja maksut

Erilliskerätty biojäte laitetaan joko muovipussiin, paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin, muttei biohajoavaan pussiin, koska biohajoavat pussit eivät sovellu mädätysprosessiin. Elintarvikepakkauksia ei saa laittaa biojätteen joukkoon.

Ekoroskin maksut koostuvat kiinteästä kuukausimaksusta ja käsittelymaksusta. Ekorosk laskee bio- ja energiajätteen käsittelymaksua 30 % 1.10.2018. Erilliskerätyn bio- ja energiajätteen käsittelymaksut ovat alhaisemmat verrattuna optiseen lajitteluun, tästä syystä Ekorosk voi kustantaa biojäteastioiden hankinnan sekä laskea käsittelymaksua. Erilliskeräyksen vaihtoehdot eivät olisi olleet kestäviä jätealan kehitystä ajatellen, lisäksi ne olisivat johtaneet kasvaviin kustannuksiin.

Biojätteen itse kompostoivat kotitaloudet, joilla on energiajäteastian pidennetty tyhjennysväli, eivät tarvitse biojäteastiaa. Ne saavat kuitenkin 30 % alennusta käsittelyhinnasta, kun erilliskeräys on lähtenyt käyntiin, kun biojäte sekä energiajäte tulevat Ekoroskille erilliskerättynä.

Biojäteastiaa tyhjennetään jatkossakin joka toinen viikko. Energiajätteen neljän viikon tyhjennysvälistä on mahdollista sopia jätteenkuljettajan kanssa. Pienet kotitaloudet voivat anoa pidennettyä tyhjennysväliä 8 viikoksi energiajätteelle Pohjanmaan jätelautakunnalta, tämä vaatii riittävän ison energiajäteastian.