fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Olet Tässä:
eko_biokaasulaitos_01.jpg

Biokaasulaitos

Omistajuus

Ab Ekorosk Oy on yksi Pohjanmaan Biokaasu Oy:n pääosakkaista yhdessä Kokkolan Veden ja Pietarsaaren Veden kanssa. Vähemmistöosakkaina mukana
ovat Evijärven ja Vöyrin kunnat sekä Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Lietteen vastaanotto

Laitos ottaa vastaan jätevedenpuhdistamoissa syntyvää lietettä sekä Ekoroskin toiminta-alueen sakokaivoista peräisin olevaa lietettä. Lisäksi biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä pieni osa teollisuuden lietteistä. Käsiteltäviä lietteitä laitokseen tulee arviolta 80 000 – 100 000 m³ vuodessa.

Lietteen käsittely

Biokaasulaitoksessa liete käsitellään mädätysprosessin avulla, jonka
lopputuotteena saadaan biokaasua ja maanparannusaineeksi sopivaa
mädätysjäännöstä. Biokaasun energiasisältö saadaan talteen sähkön ja
lämmön muodossa. Yksi neljäsosa tuotetusta sähköstä sekä kaikki lämpö
menevät laitoksen käyttöön. Ulkoiseen verkkoon johdetaan loput, eli kolme neljäsosaa tuotetusta sähköstä.

Yhteystiedot

Pohjanmaan Biokaasu Oy

Käyntiosoite:
Hopeakivenlahdentie
67900 Kokkola

Postiosoite:
Launisaarentie 90
68600 Pietarsaari