fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
ekorosk_otsiko_logo.png

Mottagningsstationer

Anläggningen i Pirilö, Jakobstad

Fältförman
Kenneth Punsar
GSM 050 531 5675

HSEQ-ingenjör
Mirja Nygård
GSM 050 436 7469

Fältpersonal:
Tyrone Nygård
GSM 044 750 7800

Storkohmo, deponin i Karleby

Ulf Grahn

Tfn (06) 822 9078
E-post: storkohmo(a)ekorosk.fi

Ekopunkter och återvinningsstationer

Fältförman
Mats Koivusalo
Tfn (06) 781 4547

Återvinningsstationen i Karleby (Terminalgatan)

Fax (06) 834 9470
E-post: mottis(a)ekorosk.fi

Stationens förman
Ove Bäck
GSM 050 528 4532