fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
Eko_ymparisto_david_01.jpg

Miljösystem

Ekorosk arbetar för en bättre miljö genom att följa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 standarden. Miljöledningssystemet är ett verktyg som underlättar ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Bolaget förverkligar sina miljömål på följande sätt

• Genom att stärka och utveckla vår verksamhet långsiktigt på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart vis

• Genom att minska skadlig miljöinverkan som kan uppstå av avfall och avfallshantering, speciellt med tanke på klimatförändringen

• Genom att följa i kraftvarande lagar och förordningar

• Genom att aktivt och öppet sprida information och rådge i miljöfrågor

• Genom att stärka personalens yrkeskunnande och motivation

• Genom att verka långsiktigt och övergripande samt genom att öka användningen av avfall som råvara i enlighet med avfallshierarkin

• Genom att utveckla verksamheten mot cirkulär ekonomi tillsammans med kunder, personal och andra intressenter

• Genom att utveckla kvaliteten på våra tjänster

• Genom att aktivt arbeta för en tryggare miljö för vår personal och våra kunder