fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_yritysneuvonta_3351.jpg

Ändring i mottagningen av företagsavfall från början av 2020

Avfallslagen ändrar villkoren för företagens avfallshanteringstjänster från och med 1.1.2020. Den nya lagen begränsar kommunalt ägda avfallsbolags, såsom Ekorosks, möjligheter att erbjuda tjänster för företag.

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på mindre än 2 000 euro om året kan Ekorosk ta emot avfallet liksom tidigare.

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på över 2 000 euro (moms 0%) om året gäller följande: Avfallsinnehavaren, dvs företaget, ska först försöka hitta en privat avfallshanterare för sitt avfall via web-plattformen Materialtorget (materiaalitori.fi). Om ingen lämplig service till rimliga villkor erbjuds via Materialtorget inom 14 dygn kan företaget be Ekorosk ta emot avfallet som kommunal avfallshantering i andra hand. Ekorosk kan inte erbjuda kommunal avfallshantering i andra hand för företagsavfall, förrän företaget erbjudit sitt avfall åt privata avfallshanteringsföretag via materiaalitori.fi.

Avtal om avfallshantering i andra hand som gjorts innan 2020 med Ekorosk är i kraft tills avtalsperiodens slut (dvs 3 år). Dessa bolag behöver inte använda Materialtorget under avtalsperioden.

Materialtorget är en elektronisk informationsplattform skapad av statsbolaget Motiva för den nya avfallslagens behov.

Vad är kommunal avfallshantering i andra hand? Ekorosk är ett kommunal ägt avfallshanteringsbolag. Dess primära ansvar är att ordna avfallshantering för avfall från hushåll och kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet. Därtill har Ekorosk ansvar med anknytning till att ta emot och hantera farligt avfall. Ekorosk är också skyldig att erbjuda kommunal avfallshantering i andra hand, t.ex. åt företag, om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av privata tjänster till rimliga villkor, och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

På grund av begränsningarna i avfallslagen har ett kommunal ägt avfallsbolag endast begränsade möjligheter att erbjuda företagstjänster på de öppna marknaderna utan ett avtal om kommunal avfallshantering i andra hand.

» Länk till materialtorget
» Länk till Motivas presentation av materialtorget