fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Kaksiastiaa_Tv%C3%A5k%C3%A4rl.jpg

NTM-centralen förordar tvåkärlssystemet

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett ett positivt utlåtande om förslaget att ändra avfallshanteringsföreskrifterna till förmån för tvåkärlssystemet på Ekorosks verksamhetsområde.

NTM-centralen i Södra Österbotten anser att en övergång till separatinsamling av bio- och energiavfall på Ekorosks område följer avfallslagens avfallshierarki. Förändringen stöder och utvecklar källsorteringen av avfall det vill säga sorteringen som hushållen gör hemma i köken. Det främjar en vettig återvinning av samhällsavfall och minskar avfallsmängderna.

Österbottens avfallsnämnd har begärt utlåtande av alla medlemskommuner på Ekorosks verksamhetsområde. Utlåtanderundan pågår ännu.

Österbottens avfallsnämnd behandlar förslaget till ändring av avfallshanteringsföreskrifterna den här månaden.