fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
Eko_vapa_ajaan_2018_6325.jpg

Avfallsavgifter för fritidsfastigheter

Ekorosk upprätthåller avfallskärl för köksavfall från fritidsfastigheter under tiden 1.5-30.9.

Ekorosk uppbär avgift för denna tjänst. Avfallsavgiften består av två delar: en fast avgift och tömningsavgift.

Den fasta avgiften berättigar till användning av ekopunkterna och återvinningsstationerna (se rubriken Insamlingsplatser).

Den fasta avgiften är 16,69 €/år (innehåller moms 24%).

De fritidsfastighetsägare som bor stadigvarande på Ekorosks verksamhetsområde och därmed betalar fast avfallsavgift för sin bostad, betalar endast tömningsavgift.

De fritidsfastighetsägare som bor utanför Ekorosks verksamhetsområde betalar både fast avfallsavgift och tömningsavgift (se nedan).

Tömningsavgiften är uppdelad i tre klasser utgående från servicenivå:

Servicenivå Tömningsavgift/år (inkl. moms)
1.Områdesinsamlingskärl finns på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används samt längs med den led som används till och från fritidsbostaden.25,41 €
2.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, men längs med den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden. 15,25 €
3.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, ej heller längs den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.10,17 €