fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
Eko_asiak_BioJate_2018_6174_fix.jpg

Privata hushåll

Fakturan från Ekorosk innehåller tre olika avgifter: fast avgift, behandlingsavgift och tömningsavgift.

- Den fasta avgiften baserar sig på antalet personer i hushållet.
- Behandlingsavgiften baserar sig på avfallet som hämtas från fastigheterna.
- Tömningsavgiften är avfallstransportörens avgift för tömning och transport. OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Hushållet väljer själv vilken avfallstransportör det anlitar. Här är en länk till deras kontaktuppgifter:

» Entreprenörer

Avgifterna faktureras kvartalsvis i efterskott baserat på antalet tömningar, dvs. t.ex. perioden oktober-december faktureras i januari.

» Så här läser du Ekorosks faktura

Fast avgift

Den fast avgiften grundar sig på antalet personer i hushållet.
Priser nedan inklusive moms 24%.

Avgift/typinnehåller moms 24%
Hushåll 1-2 personer4,13 €/mån
Hushåll > 3 personer5,94 €/mån
Vånings- och radhus > 5 lägenheter3,87 €/mån

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är volymbaserad och bestäms på basen av avfallskärlets storlek. Från 1.10.2018 är behandlingsavgiften för energiavfall 6,18 €/m3 inklusive moms. Behandlingsavgiften för bioavfall från egnahemshus och parhus är en fast minimiavgift om 0,37 €/tömning. Behandlingsavgiften för bioavfall från bostadsbolag är 6,18 €/m3 inklusive moms.

Bioavfallet ska fortsättningsvis ha 2 veckors tömningsintervall. Ett enskilt bioavfallskärl får vara högst 240l.

Energiavfallskärlet ska tömmas med minst 4 veckors tömningsintervall. Undantagsvis kan mindre hushåll ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt tömningsintervall för energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl, för 1-2 personers hushåll minst 240l, samt för 3-6 personers hushåll minst 360l. Här är en länk till avfallsnämndens blanketter:

» Österbottens avfallsnämnd

Hur behandlingsavgiften utfaller varierar från hushåll till hushåll beroende på deras avfallsvanor. Ifall hushållet väljer att fortsätta tömma energiavfallskärlet med 2 veckors tömningsintervall, innebär det att hushållet har en något större kärlvolym på fastigheten än tidigare (pga. att man idag sätter bio- och energiavfallet i separata kärl). Detta innebär att euromässiga inbesparingen i behandlingsavgiften är något mindre, eftersom man har rum för mer avfall. Ifall hushållet väljer att tömma energiavfallskärlet med 4 veckors tömningsintervall, innebär det att hushållet har en något mindre kärlvolym på fastigheten än tidigare (pga. att man idag sätter bio- och energiavfallet i separata kärl). Detta innebär att euromässiga inbesparingen i behandlingsavgiften är något större, eftersom man har rum för mindre avfall. Ifall hushållet har svårigheter att få energiavfallskärlet att räcka till för 4 veckors tömningsintervall, så kan man antingen välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen), eller begära ett något större energiavfallskärl av avfallstransportören.

Bostadsbolag med tio (10) eller fler bostäder är skyldiga att sortera och samla in returkartong och plastförpackningar i separata kärl. Fastighetsägaren bör kontakta sin avfallstransportör och konkurrensutsätta tömningen av dessa sopkärl.

Priser nedan inklusive moms 24%.

Bioavfall

BostadstypBehandlingsavgift
Egnahemshus och parhus0,37 €/tömning
BostadstypBehandlingsavgift
Bostadsbolag 140l kärl0,87 €/kärl/tömning
Bostadsbolag 240l kärl1,49 €/kärl/tömning

Energiavfall

Kärlvolym/literBehandlingsavgift
140l kärl0,87 €/ kärl/tömning
240l kärl1,49 €/ kärl/tömning
360l kärl2,22 €/ kärl/tömning
660l kärl 4,08 €/ kärl/tömning

Tömningsavgift

Tömningsavgiften är avfallstransportörens avgift för tömning och transport. OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Ekorosk fakturerar tömningsavgiften för de flesta avfallstransportörer. Det finns dock ett antal avfallstransportörer som fakturerar tömningsavgiften själva, i sådana fall framkommer endast den fasta avgiften och behandlingsavgiften på Ekorosks faktura, medan tömningsavgiften framkommer på avfallstransportörens faktura. Frågor gällande tömningsavgifterna besvaras av avfallstransportörerna.

Återvinningsstationerna

Privata hushåll kan använda återvinningsstationerna avgiftsfritt för bortskaffande av förrådsavfall.

Ifall hushållet anlitar en transportfirma för att transportera avfallet, så debiteras en behandlingsavgift enligt avfallstyp. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

Större avfallslass

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag.

Stora avfallslass med t.ex. fyllnadsjord eller byggavfall tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och vid Storkohmo i Karleby.

För leverans av avfall dit gäller följande anvisningar:

1. Sortera ditt avfall så att lasset går att lossa enligt avfallstyp. Sorteringsanvisningar finns på Ekorosks hemsida under Sortera så här/Återvinningsstation. Avfall som en privatperson levererar själv till Ekorosk tas emot utan avgift.
2. Om du anlitar en transportfirma för transporten av avfallet, beställ ett bytesflak med mellanväggar av transportfirman, som håller de olika avfallstyperna åtskilda. Sorterat avfall påförs behandlingsavgift enligt avfallstyp, osorterat avfall är betydligt dyrare, eftersom sorteringen då sker i efterskott hos Ekorosk.
Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.
3. Transportfirmorna har Ekorosks transportdokument, fyll i det noga och underteckna det i samband med avhämtningen.