fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_neuvoja_yrittaja_3429.jpg

Avfallshantering för företag

Företaget gör upp ett avtal med en avfallstransportör om tömning av avfallskärlen. Företaget bör ha ett eget avfallskärl för de avfallssorter som regelbundet uppstår. Avfall som produceras oregelbundet kan föras till återvinningsstationerna.

Avfallskärlet

Avfallskärlet kan anskaffas av avfallstransportören. Kärlets storlek ska motsvara den mängd avfall man producerar. Avfallskärlet ska placeras så att det kan tömmas med sopbil utan förhinder.