fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
eko_jateauto_vaalla_4038.jpg

Mottagningstjänster

Ekorosk tar emot avfall från alla elva medlemskommuner. Vårt verksamhetsområde omfattar Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil.

Mottagningsplatser

Företagskunder kan föra mindre mängder avfall till alla Ekorosks återvinningsstationer, totalt 23 st till antalet.

Stora avfallsmängder tas emot på Pirilö avfallsanläggning i Jakobstad och Storkohmo avfallsanläggning i Karleby.

Ekopunkterna är endast till för privatpersoner.

De lokala avfallstransportörerna ansvarar för transport av avfall och hyrning av avfallskärl och -containers. Här finns lista över de lokala avfallstransportörerna:

» Entreprenörer

Betalning

Personalen vid återvinningsstationerna och på Pirilö och Storkohmo avfallsanläggningar skriver ett kvitto för inlämnat avfall och företaget får en faktura per post i efterskott. Om du har frågor gällande företagsfaktureringen, kontakta Janika Särkiniemi, tfn (06) 781 4523 eller janika.sarkiniemi(a)ekorosk.fi.

Transportdokument

För farligt avfall, bygg- och rivningsavfall, slam och förorenad jord ska företaget göra upp ett transportdokument.

Företaget fyller i sina egna uppgifter och info om avfallet i dokumentet och skickar det med avfallstransportören till avfallshanteraren. Dokumentet är tredelat, varav en kopia behålls av kunden, en av transportören och en av avfallshanteraren. Företaget får transportdokumentet av transportören.

Transportdokumenten måste sparas i tre år.

Deponiduglighet

Allt avfall som ska förvaras på en deponianläggning, förutom hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, måste karakteriseras.