fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
ekorosk_otsiko_logo.png

Karakterisering av avfall

Allt avfall, förutom hushållsavfall, som deponeras måste genomgå karakterisering. Närmare uppgifter om förfarandet fås av driftchefen, företagsrådgivaren eller från företagets www-sidor.