fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )

Behandlingsavgifter 1.1.2020

Behandlingspris
(moms 0%)
€ / t
Deponiavfall Samhälle160,00
Deponiavfall Byggnads160,00
Deponiavfall Industri160,00
Avfall från internationell trafik185,00
Asbest185,00
Riskavfall185,00
Aska160,00
Energiavfall 1 klass85,00
Energiavfall 2 klass110,00
Energiavfall 3 klass160,00
Glasfiber160,00
Hartsavfall160,00
Limavfall160,00
Gips110,00
Trä 1 klass10,00
Trä 2 klass35,00
Tryckimpregnerat trä300,00
Ris & trädgårdsavfall10,00
Stubbar35,00
Ren jord2,00
Lindrigt förorenad jord, inte oljig34,05
Oljeblandad jord 0,01-0,19%34,05
Oljeblandad jord 0,2-1,99%42,00
Förorenad jord, inte oljig60,00
Överskottsjord med stubbar63,00
Oljeblandad jord > 2 %84,00
Betong- och stenmaterial <1x1x1m20,00
Betong- och stenmaterial >1x1x1m25,00
Oljig betong84,00
Förorenad betong, inte oljig84,00
Vatten- och oljehaltigt slam115,00
Slam från avskiljningsbrunn50,00
Vatten från sandavskiljningsbrunnar25,00
Glas160,00
Asfalt25,00
Bioavfall 1 klass115,00
Bioavfall 2 klass155,00
Osorterat avfall205,00
Oljigt vatten100,00
Brännoljehaltigt vatten380,00
Omlastningstillägg20,00
Felsorteringstillägg150,00