Kärl för kartong- och plastförpackningar

Bostadsfastigheter med 10 bostäder eller fler bostäder ska också samla in förpackningar av kartong och plast i skilda sopkärl. Disponenten eller fastighetsinnehavaren bör välja en avfallstransportör och avtala om tömning av kärlen för kartong- och plastförpackningar. Ekorosk uppbär ingen behandlingsavgift för separat insamlade plast- och kartongförpackningar. Tack för att du sorterar!

Kärl för kartongförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Storleken på kärlet för kartongförpackningar samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av kartongförpackningar. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Kärl för plastförpackningar ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning. Vid separatinsamling av förpackningsplast skall matrester sköljas ur förpackningarna.

Storleken på kärlet för plastförpackningar samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av plastförpackningar. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Du kan läsa mera om kraven på sopkärlens egenskaper och tömningen av dem i Österbottens avfallsnämnds föreskrifter.