fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_asiak_BioJate_2018_6256.jpg

Vid fastigheten

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag.

Bio- och energiavfallet samlas in i separata kärl. Vid bostadsbolag med 10 bostäder eller flera ska även kartong och plast samlas in separat. På denna sida hittar du sorteringsanvisningar samt olika sorteringsmöjligheter för de olika avfallsslagen. Det är också möjligt att ladda ner sorteringsanvisningar i PDF-format längst ner på sidan ifall du vill skriva ut dem. Tack för att du sorterar!

Biojatekuva_Bild_pa_bioavfall.jpg

Bioavfall

• Matrester utan förpackning, som t.ex. skämd mat, fiskrens, frukt- och äggskal
• Tepåsar och kaffesump med filter
• Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen!
• Separat insamlat bioavfall packas i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning eller en plastkasse. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

» Vik en bioavfallspåse av en dagstidning, se anvisning via denna länk.

Risken för att bioavfallet fryser fast i bioavfallstunnan är som störst när temperaturen pendlar på båda sidor om nollstrecket. Du kan motverka att bioavfallspåsen fryser fast i kärlet på vintern med bland annat dessa knep:
• Packa bioavfallet i en plastkasse, så fastnar det inte lika lätt i soptunnan
• Låt bioavfallspåsen stå ute i kölden en kort stund innan du lägger den i bioavfallskärlet
• Lägg en dagstidning i botten av bioavfallskärlet. Pappret bryts ner i rötningsprocessen tillsammans med bioavfallet och stör inte processen.

Bioavfallet ska enligt avfallshanteringsföreskrifterna tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall.

Hos egnahemshus och parhus har bioavfallstunnan en viss storlek för att passa till transportfordonen som finns på området, så att kärlet ska gå att tömma. Bioavfallskärlets storlek beror inte på mängden bioavfall som produceras. Därför har också egnahemshus och parhus en fast minimibehandlingsavgift på bioavfallet.

Bostadsbolag kan på basen av invånarantal välja en lämplig kombination av storlek på biokärl.

Olika lösningar för hushållen

Det är möjligt för hushåll att ha gemensamt bioavfallskärl tillsammans med grannarna. Ett gemensamt bioavfallskärl med grannarna ska godkännas av Österbottens Avfallsnämnd, därför bör man fylla i nämndens blankett ”Anmälan om gemensamt avfallskärl” som hittas via länken:

» Österbottens avfallsnämnd

Det är också möjligt att kompostera sitt bioavfall, då behöver man inget bioavfallskärl. Det krävs att man uppfyller Österbottens Avfallsnämnds villkor för undantag från separat insamling av bioavfall och godkänns av nämnden. Därför bör man fylla i nämndens blankett ”Undantag för separat insamling av bioavfall” som hittas via länken:

» Österbottens avfallsnämnd

Man bör beakta att komposteringen kräver en del arbete och en investering i en godkänd isolerad kompostor. Kompostering av eget intresse är bra, men endast ekonomiska skäl är knappast en bra orsak för att börja kompostera.

Energiajate_Energiavfall_2018.jpg

Energiavfall

• Blöjor och bindor
• Smutsiga kartong- och plastförpackningar
• Bakplåtspapper
• Använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band
• Smutsiga livsmedelsförpackningar
• Damm och dammsugarpåsar
• Separat insamlat energiavfall ska packas i plastkasse eller papperspåsar. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

Energiavfallskärlet ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

Undantagsvis kan mindre hushåll ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt tömningsintervall för energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl, för 1-2 personers hushåll minst 240l, samt för 3-6 personers hushåll minst 360l. För 8 veckors tömningsintervall bör man fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl”. Den hittar du via länken:

» Österbottens avfallsnämnd

Hushållets storleksbehov av energiavfallskärl varierar från hushåll till hushåll beroende på deras avfallsvanor. Ifall hushållet väljer att fortsätta tömma energiavfallskärlet med 2 veckors tömningsintervall, innebär det att hushållet har en något större kärlvolym på fastigheten än tidigare (pga. att man idag sätter bio- och energiavfallet i separata kärl). Detta innebär att euromässiga inbesparingen i behandlingsavgiften är något mindre, eftersom man har rum för mer avfall. Ifall hushållet väljer att tömma energiavfallskärlet med 4 veckors tömningsintervall, innebär det att hushållet har en något mindre kärlvolym på fastigheten än tidigare (pga. att man idag sätter bio- och energiavfallet i separata kärl). Detta innebär att euromässiga inbesparingen i behandlingsavgiften är något större, eftersom man har rum för mindre avfall.

Ifall hushållet har svårigheter att få energiavfallskärlet att räcka till för 4 veckors tömningsintervall, så kan man antingen välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen), eller begära ett något större energiavfallskärl av avfallstransportören.

Det är möjligt för hushåll att ha gemensamt energiavfallskärl tillsammans med grannarna. Ett gemensamt energiavfallskärl med grannarna ska godkännas av Österbottens Avfallsnämnd, därför bör man fylla i nämndens blankett ”Anmälan om gemensamt avfallskärl” som hittas via länken:

» Österbottens avfallsnämnd

Kartongavfall vid bostadsbolag med minst 10 bostäder

Kartonki_Kartong.jpg

• Wellpapp
• Tomma livsmedelsförpackningar av kartong, t.ex. kartongburkar, kartongförpackningar och papperspåsar för mjöl och dylikt
• Papperskärl
• Hylsor från wc- och hushållspapper
• Omslag från kopieringspapper
• Kartongförpackningarna ska plattas till och förpackas in i varandra. Torra kartongförpackningar ska läggas i soptunnan utan plastkasse, du kan använda en papperskasse

Plastförpackningar vid bostadsbolag med minst 10 bostäder

Muovipakkauksia_Plastforpackningar.jpg

• Tomma och rena förpackningar av plast eller styrox, t.ex. yoghurtburkar, smöraskar samt plastförpackningar för pålägg, ost och färdigmat
• Plastpåsar, -kassar och -omslag
• Plastflaskor och -burkar
• Plastkanistrar, helst tillplattade
• Rena plastförpackningar packas i en plastpåse eller läggs utan påse i soptunnan

» Broschyrer
» Finlands Förpackningsåtervinning RINKI: sortering och insamlingspunkter