fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
eko_roskin_tyhjennys_4176.jpg

Anslutning till avfallstransport

Du ansluter dig till avfallshanteringen genom att ta kontakt till en avfallstransportör som kör på området. Ekorosk får uppgifterna om kunden från avfallstransportören. Du kan också beställa en soptunna av avfallstransportören. En lista över transportörerna finns till vänster i menyn.

Välj soptunna

Du kan välja storlek på soptunnan mellan 140-600 liter enligt dina egna behov. Om det uppstår lite avfall i ditt hushåll kan du dela soptunna med grannen. Du ska lämna in ett skriftligt meddelande till Österbottens avfallsnämnd om du delar tunna med grannen.

Soptunnan ska placeras på gården så att transportören har fri tillgång till den när den ska tömmas.

Tömning av soptunnan

Det normala tömningsintervallet för hushållens sopkärl är 2 veckor, därför att man inte får förvara bioavfall längre än så enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Endast genom att kompostera bioavfallet kan du förlänga tömningsintervallet till fyra veckor. Du kan anhålla om förlängt tömningsintervall från Österbottens avfallsnämnd.

Ändra dina uppgifter

När antalet invånare i hushållet ändrar eller om du har frågor om betalningen av fakturan ska du kontakta Ekorosk på info@ekorosk.fi eller 06 781 4500.

Om du vill göra adressändring eller byta till en större soptunna ska du kontakta din avfallstransportör. Ekorosk från uppgifterna från transportören. Kontaktuppgifterna hittar du i menyn till vänster eller på fakturan.

Om du börjar kompostera och vill ha ändring i tömningsintervallet för din soptunna ska du kontakta Österbottens avfallsnämnd på info@ekoso.fi eller 06 786 3737.