fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Kaksi-astiaa-Tva-soptunnor.jpg

Separat insamling av bioavfall

Ekorosk övergår till separat insamling av bio- och energiavfall från hushållen med start 1.10.2018. Svarta och ljusa påsar samlas alltså in i separata kärl från början av oktober. Efter det har färgen på påsen inte längre betydelse, det viktiga är att du lägger rätt avfall i rätt kärl.

Ekorosk skaffar bioavfallskärl åt alla hushåll som så önskar, utan tilläggskostnad. Ekorosk har därför skickat ut en förfrågan till hushållen hur de vill hantera sitt bioavfall. Hushållen kan välja mellan följande alternativ: ett eget bioavfallskärl på gårdsplanen, ett gemensamt kärl för bioavfall med grannarna eller att kompostera bioavfallet. Dessutom ska hushållen välja vem som levererar kärlet för bioavfall. Alternativen är ett bioavfallskärl som levereras av Ekorosk eller att hushållet skaffar ett eget kärl. På några orter erbjuder även avfallstransportören bioavfallskärl. Bioavfallskärlen börjar delas ut i sommar.

Vanliga frågor om separat insamling av bio- och energiavfall

» Här!

Grannar kan liksom tidigare ha gemensamma kärl för bio- och energiavfall, storleken på biokärlen slås fast på basen av antalet invånare som använder kärlet.

Hushåll som har godkänd kompostering behöver inget kärl för bioavfall. De som vill inleda kompostering eller ett nytt gemensamt avfallskärl med grannarna behöver också fylla i en ansökan hos Österbottens avfallsnämnd. Blanketter finns på deras hemsida. Här finns en länk dit:

» Österbottens avfallsnämnd

Bioavfall: sortering och avgifter

Separat insamlat bioavfall läggs endera i plastpåsar, papperspåsar eller en påse vikt av dagstidning, men inte i biologiskt nedbrytbara påsar. Biologiskt nedbrytbara påsar lämpar sig inte för rötning. Inga livsmedelsförpackningar får läggas med bioavfallet.

Ekorosks avgifter består av fast månadsavgift och behandlingsavgift. Ekorosk sänker behandlingsavgiften på bio- och energiavfall med 30 % från 1.10.2018. Då behandlingskostnaderna för separat insamlat bio- och energiavfall är betydligt lägre än behandling med optisk sortering, så kan Ekorosk både bekosta införskaffningen av biokärlen samt sänka behandlingsavgiften. Alternativen till separatinsamling skulle inte varit hållbara med tanke på utvecklingen inom avfallsbranschen samt lett till höjda avgifter

Hushåll som komposterar och har godkänt förlängt tömningsintervall på energiavfallskärlet behöver inget biokärl. De får också 30 % rabatt på behandlingsavgiften när separatinsamlingen har kommit igång, då bio- och energiavfallet levereras separat till Ekorosk.

Bioavfallet ska fortsättningsvis tömmas varannan vecka. Man kan komma överens med avfallstransportören om att energiavfallet ska tömmas var fjärde vecka. Mindre hushåll kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt tömningsintervall av energiavfallet till åtta veckor, detta kräver tillräckligt stor tunna för energiavfall.