fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
eko_biowaste_quest_sv_2638_100_25.jpg

Förfrågan om separat insamling av bioavfall

Enligt Österbottens avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är alla hushåll på Ekorosks område från den 1 oktober 2018 förpliktade att samla in bio- och energiavfall i separata kärl.

» Läs merar om separat insamling av bioavfall

Ekorosk behöver nu få reda på vilka alla behöver bioavfallskärl från Ekorosk. För kärlanskaffningen behöver alla hushåll utan giltigt komposteringstillstånd från avfallsnämnden svara på den bifogade enkäten.

Nu frågar vi , vilket alternativ ni väljer fr.o.m. 1.10.2018 ...