Ab Slamson Oy

Adress:
Monäsvägen 330, 66970 Hirvlax

tel:
0400 365 132

Finells Transport Ab

Adress:
Rajbyvägen 1, 68820 Esse

tel:
766 2087, 0500-364756

Webbsida:
www.finell.fi

J&M Pietilä Ay

Adress:
Ormiskankaantie 34, 62500 Evijärvi

tel:
0400 950 392

Kaustisen Monitoimi Oy

Adress:
Veikontie 4, 69600 Kaustby

tel:
0400 763 758, 040 535 6843

Webbsida:
www.kaustisenmonitoimi.fi

Kitkankallio Oy

Adress:
Hautasentie 62, 62420 Kortesjärvi

tel:
040 707 4150

Mustajärvi Arto

Adress:
Mustalantie 249, 62520 Kautiainen

tel:
040 541 6585

Mustajärvi Tapio

Adress:
Kirkkotie 378, 62500 Evijärvi

tel:
040 547 0181

Pietilä Hannu

Adress:
Pitkänsalontie 41, 62570 Särkilä

tel:
0400 262 043

Vesapuisto Arto

Adress:
Pukkilantie 481, 62500 Evijärvi

tel:
0400 845 614

Ylitalo Markku

Adress:
Orviskankaantie 355, 62570 Särkilä

tel:
040 550 1273