Ab Slamson Oy

Adress:
Monäsvägen 330, 66970 Hirvlax

tel:
0400 365 132

Ekokuljetus JNH Oy

Adress:
Backgärdesvägen 6, 67600 Karleby

tel:
0400-388017

Webbsida:
www.ekokuljetus.fi

Erkki Reinikka Oy

Adress:
Öjavägen 43, 68550 Öja

tel:
0500 813 784

Finells Transport Ab

Adress:
Rajbyvägen 1, 68820 Esse

tel:
766 2087, 0500-364756

Webbsida:
www.finell.fi

Kaustisen Monitoimi Oy

Adress:
Veikontie 4, 69600 Kaustby

tel:
0400 763 758, 040 535 6843

Webbsida:
www.kaustisenmonitoimi.fi

Nykarleby Saneringstjänst Ab

Adress:
Gjuterivägen 39, 66930 Kovjoki

tel:
040 5114 894

T & G Timmerbacka

Adress:
Johannevägen 2, 68700 Terjärv

tel:
050 538 4810