fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
eko_biokaasulaitos_01.jpg

Biogasverket

Ägandestruktur

Ab Ekorosk Oy är en av Österbottens Biogas Ab:s största aktieägare tillsammans med Karleby Vatten och Jakobstads Vatten. Minoritetsägare är Evijärvi och Vörå kommuner samt Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Slammottagning

Anläggningen tar emot slam från avloppsreningsverk samt från septitankar på Ekorosks verksamhetsområde. Därtill kan biogasverket hantera små mängder industrislam. Anläggningen tar emot ca 80 000 - 100 000 m3 slam per år.

Slamhantering

I biogasverket bearbetas slammet i en rötningsprocess och som slutprodukter uppstår biogas och rötningsrester som lämpar sig som jordförbättringsmedel. Energiinnehållet i biogasen tas tillvara som elektricitet och värme. En fjärdedel av den producerade elen samt all värme används för anläggningens eget bruk. De restrerande tre fjärdedelarna elektricitet matas ut i det externa elnätet.

Kontaktuppgifter

Österbottens Biogas Ab

Besöksadress:
Silverstensbuktsvägen
67900 Karleby

Postadress:
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad