fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:
Eko_vapa_ajaan_2018_6307.jpg

Fritidsbostäder

Hitta närmaste insamlingsplats

 

Avfallskärlen för fritidsbostäder är i bruk under tiden 1.5-30.9. Du hittar dem i den kommunindelade menyn till vänster.

Avfallskärlen för fritidsbostäder är avsedda endast för köksavfall från fritidsbosättningen. Avfallet sorteras så att bioavfallet läggs i kärlet för bioavfall och energiavfallet i kärlet för energiavfall.

Man får inte föra annat avfall till fritidsbostädernas insamlingsplatser. Sommargäster har full tillgång till alla Ekorosks ekopunkter och återvinningsstationer, dit man får föra allt annat avfall.

Mera anvisningar om sorteringen vid insamlingsplatserna för fritidsbostäder hittar du här.