fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
eko_pirilo_ilmasta_2017_DJI_0195.jpg

Pirilö avfallscentral

Pirilö avfallscentral finns i Jakobstad. Där finns Ekorosks kontor, sorteringshall, återvinningsstation och Ewapowers anläggning.

Hushållens bio- och energiavfall transporteras till Pirilö avfallscentral i Jakobstad. De svarta och ljusa påsarna separeras från varandra vid sorteringshallen. De ljusa påsarna krossas vid Ewapower och blir till värme och energi vid en förbränningsanläggning. De svarta påsarna går till rötning, där de blir till biogas och jordförbättringskompost.

Återvinningsstationen i Pirilö är Ekorosks största återvinningsstation, den tar emot fler avfallstyper och större mängder avfall än de övriga återvinningsstationerna.

Kontaktuppgifter

Adress:
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad

Öppet:
Industriområdet och vågfunktionen vardagar kl. 8-16
Återvinningsstationen måndagar kl. 8-20, övriga vardagar kl. 8-18 och lördagar 9-15

Driftschef
Tommy Nordström tfn (06) 781 4519