fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_Storkohmo_2018_5843.jpg

Storkohmo avfallsanläggning

Avfallsanläggningen i Storkohmo är numera den enda fungerande deponin inom Ekorosks verksamhetsområde.

På området tar man emot hushålls- och industriavfall som inte lämpar sig för återvinning.

Avfallet som tas emot måste lämpa sig för lagring på vanlig deponianläggning. Vid behov görs karakterisering av deponidugligheten.

Alla lass måste vara försedda med ett transportdokument. Alla transportdokument ska vara undertecknade av avfallsproducenten/ -innehavaren.

Länk till prislistan finns nedan.

» Prislista - företag

Kontaktuppgifter

Adress:
Storkohmo avfallsanläggning
Ab Ekorosk Oy
Såkavägen 340
67100 Karleby

Öppen:
vardagar kl. 8-17

Ansvarig skötare:
Ulf Grahn

Tfn 06 822 9078