Kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Ab Ekorosk Oy hallinnoimilla alueilla on tallentava kameravalvonta kiinteistöillä

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Sokojantie 340, 67100 Kokkola

Terminaalikatu 11, 67100 Kokkola

Evijärven hyötykäyttöasema, Kuormatie 2, 62500 Evijärvi

Ab Ewapower Oy

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Rekisterinpitäjä

Ab Ekorosk Oy

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Y-tunnus 0870630-7

Vaihde (06) 7814500

Tämän rekisterin vastaava henkilö

Talouspäällikkö

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Y-tunnus 0870630-7

Vaihde (06) 7814500

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Valvontakameroilla valvotaan kiinteistön aluetta, sisäänkäyntejä ja liikennettä. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.

Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueiden valvonta henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, kiinteistöjen tarkkailu ja omaisuuden suojaaminen. Lisäksi käyttötarkoituksena on rikostapauksien ennaltaehkäisy ja selvittäminen.

Reaaliaikaista kamerakuvaa seurataan Storkohmossa aukioloaikojen puitteissa. Jälkikäteen tallennetta tarkastellaan ainoastaan tarkastellessa alueen liikennettä tai rikostapauksien selvittämisessä.

Reaaliaikaista kamerakuvaa seurataan Pirilössä Ekoroskin ja Ewapowerin alueilla aukioloaikojen puitteissa. Jälkikäteen tallennetta tarkastellaan ainoastaan tarkastellessa alueen liikennettä tai rikostapauksien selvittämisessä.

Terminaalikadulla tallennetta seurataan Pirilössä aukioloaikojen puitteissa. Jälkikäteen tallennetta tarkastellaan ainoastaan tarkastellessa alueen liikennettä tai rikostapauksien selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat digitaalisia, ja tallennus tapahtuu paikallisille palvelimille. Tallennus tapahtuu silloin kun kamerat havaitsevat liikettä. Kamerat tallentavat ainoastaan liikkuvaa kuvaa. Kuva-aineistolle on varattu palvelimilta rajattu määrä tallennustilaa. Jos on paljon liikettä, kuten lumisade, tallennetun ajan pituus voi vaihdella viikosta 3 kuukauteen. Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama kuva kohdassa 1 mainituissa alueilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Valvontakameroiden tallentamaa tietoa ei luovuteta säännöllisesti kenellekään. Tallenteita tallennetaan ja luovutetaan ainoastaan poliisille rikosilmoituksen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden hallinnointikeskus sijaitsee Pirilössä. Pääsy järjestelmään on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin ja työntekijöiden mobiililaitteisiin, jotka ovat suojattu salasanoilla. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä laitteille. Tietoa säilytetään korkeintaan vuoden, käytännössä rajatun tallennustilan vuoksi 3 kuukautta, jonka jälkeen uusin tieto tallentuu vanhimman tiedoston päälle.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevien tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä poistamispyynnöstä laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojavelvoitetta.

Tietojen tarkastus- ja poistopyyntö on annettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tämän rekisterin vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.