Kilpailutukset

Täältä löydät Ekoroskin meneillä olevat kilpailutukset.

Tarjouspyynnöt löytyvät Cloudian Tarjouspalvelusta ja tarjoukset jätetään myös sitä kautta.

Asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan bio- ja energiajätteen keräys ja kuljetus 

Tiedoksi Ekoroskin 28.4.2024 julkaisema Hilma-ilmoitus

  • Tarjouspyyntö saatavilla internet-osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=509752&p=2017
  • Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.
  • Tarjous on jätettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjoajan tulee rekisteröityä palveluun, jolloin tarjouspyynnön ja siihen liittyvät dokumentit voi ladata omalle tietokoneelle, esittämään tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, lukemaan kysymyksien vastauksia ja jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta. Ohjeita rekisteröitymiseen löytyy Tukiportaalista Tarjouspalvelu.fi etusivulta.
  • Urakka alkaa 20.7.2025 ja sopimuksen kesto on 3,5 vuotta.
  • Tarjoukset jätetään 27.5.2024 mennessä

Hankinta koskee asumisessa sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän bio- ja energiajätteen keräystä ja kuljetusta, Ab Ekorosk Oy:n koko toiminta-alueella. Bio- ja energiajäteastiat tyhjennetään pääsääntöisesti kahden (2) viikon välein. Kiinteistöiltä kerätty bio- ja energiajäte kuljetetaan Ekoroskin Pirilön jätekeskukseen Pietarsaareen. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) urakka-alueeseen. Tarjoaja voi valintansa mukaan tarjota yhtä tai useampaa urakka-aluetta. Hankinnan tavoitteena on, että bio- ja energiajätteen keräys- ja kuljetusurakat alkavat hankintayksikön toiminta-alueella 20.7.2025 ja sopimuskausi on kolme ja puoli (3,5) vuotta.

Lisätietoa antaa käyttöpäällikkö Tommy Nordström, puh. 06 781 4519, tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi.

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan energiajätteen keräys ja kuljetus

Tiedoksi Ekoroskin 2.5.2024 julkaisema Hilma-ilmoitus

Tarjouspyyntö saatavilla internet-osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon?p=2017&tpId=510240 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.

Tarjous on jätettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjoajan tulee rekisteröityä palveluun, jolloin tarjouspyynnön ja siihen liittyvät dokumentit voi ladata omalle tietokoneelle, esittämään tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, lukemaan kysymyksien vastauksia ja jättämään tarjouksen sähköisesti. 

Rekisteröityminen on maksutonta. Ohjeita rekisteröitymiseen löytyy Tukiportaalista Tarjouspalvelu.fi etusivulta.

Urakka alkaa 1.8 ja loppuu 19.7.2025. 

Tarjoukset jätetään 2.6.2024 mennessä. 

Hankinta koskee kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän energiajätteen keräystä ja kuljetusta, Ab Ekorosk Oy:n koko toiminta-alueella. Hankinta perustuu 19.7.2021 voimaan tulleeseen jätelakiin. Lisäksi Ekoroskin omistajakunnat ovat päättäneet siirtää kaikkien kunnallisten toimintojen jätejakeiden tyhjennysten ja kuljetusten järjestämisvastuun Ekoroskille heinäkuusta 2023 alkaen. Tarjouspyyntö koskee energiajäteastioiden tyhjennystä ja jätteiden kuljetusta tilaajan määrittämään vastaanottopaikkaan. 

Lisätietoa antaa logistiikkapäällikkö Mia Gripenberg Nordlund, puh. 06 781 4535, mia.gripenberg.nordlund(a)ekorosk.fi.