Upphandlingar

Här hittar du Ekorosks pågående upphandlingar. Mera information ges av driftchef Tommy Nordström, tfn 06 781 4519, tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi.

Anbudsförfrågningarna hittas på Cloudias leverantörsportal och anbuden inlämnas på samma plats.

Tömningar av fritidsbostädernas avfallskärl

På Ekorosks verksamhetsområde finns det 155 insamlingspunkter för fritidsbostäder. Vid insamlingspunkterna för fritidsbostäder finns separata avfallskärl för bioavfall och energiavfall och avfallskärlen är i bruk årligen under tiden 1.5–30.9. Upphandlingen berör 588 st. tömningar av avfallskärl och 43 st. tömningar av djupkärl/PAFE-kärl per vecka. Upphandlingen har delats in i fyra entreprenader och anbud kan lämnas för en eller flera entreprenader. Avtalsperioden är 1+1 år. Anbuden inlämnas på Cloudias leverantörsportal senast 3.3.2024.