Upphandlingar

Här hittar du Ekorosks pågående upphandlingar.

Anbudsförfrågningarna hittas på Cloudias leverantörsportal och anbuden inlämnas på samma plats.

Insamling och transport av bio- och energiavfall från bostadsfastigheter och kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet

Till kännedom Hilma-annonsen som publicerats 28.4.2024 av Ekorosk

  • Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på webbsidan https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=509752&p=2017
  • Frågor gällande anbudsförfrågan ska skickas via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi.
  • Anbuden ska skickas elektroniskt via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi. Anbudsgivaren ska registrera sig på leverantörsportalen för att kunna ladda ner anbudsförfrågan och tillhörande dokument, ställa frågor gällande anbudsförfrågan, läsa svar till frågorna samt lämna anbudet elektroniskt. Registreringen är kostnadsfri. Anvisningar till registreringen hittas från Supportportalen på första sidan av Tarjouspalvelu.fi.
  • Entreprenaden börjar 20.7.2025 och avtalets längd är 3,5 år.
  • Anbud inlämnas t.o.m. 27.5.2024.

Upphandlingen gäller insamling och transport av bio- och energiavfall från boende och från kommunernas förvaltnings- och serviceverksamhet på Ab Ekorosk Oy:s hela verksamhetsområde. Bio- och energiavfallskärlen töms huvudsakligen med två (2) veckors mellanrum. Det bio- och energiavfall som har insamlats från fastigheterna transporteras till Ekorosks Pirilö avfallscentral i Jakobstad. Upphandlingen är indelad i tio (10) entreprenadområden. Entreprenören kan enligt eget val ge anbud på ett eller flera entreprenadområden. Upphandlingens mål är att entreprenaderna för insamling och transport av bio- och energiavfall inleds på upphandlingsenhetens område 20.7.2025 och avtalsperioden är tre och halvt (3,5) år. 

Mera information ges av driftchef Tommy Nordström, tfn 06 781 4519, tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi. 

Insamling och transport av energiavfall från Kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet

Till kännedom Hilma-annonsen som publicerats 2.5.2024 av Ekorosk

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på webbsidan: https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=510240&p=2017

Frågor gällande anbudsförfrågan ska skickas via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi.

Anbuden ska skickas elektroniskt via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi. Anbudsgivaren ska registrera sig på leverantörsportalen för att kunna ladda ner anbudsförfrågan och tillhörande dokument, ställa frågor gällande anbudsförfrågan, läsa svar till frågorna samt lämna anbudet elektroniskt. Registreringen är kostnadsfri. Anvisningar till registreringen hittas från Supportportalen på första sidan av Tarjouspalvelu.fi.

Entreprenaden börjar 1.8.2024 och gäller till 19.7.2025. 

Anbud lämnas in t om. 2.6.2024. 

Upphandlingen gäller insamling och transport av energiavfall från kommunernas förvaltnings- och serviceverksamhet på Ab Ekorosk Oy:s hela verksamhetsområde. Upphandlingen grundar sig på den avfallslag som trädde i kraft den 19 juli 2021. Därutöver har Ekorosks ägarkommuner fattat ett beslut att överföra ansvaret för att ordna tömning och transport av avfallsfraktioner från alla kommunala verksamheter till Ekorosk från och med juli 2023. Anbudsförfrågan gäller tömning av energiavfallskärl samt transport av avfallet till en av beställaren anvisad plats. 

Mera information ges av logistikchef Mia Gripenberg Nordlund, tfn 06 781 4535, mia.gripenberg.nordlund(a)ekorosk.fi.