Öppna ansökningar

Öppna ansökningar

Om din ansökan gäller arbete på kontoret, bör du sedan träffa ekonomichef Kennet Nyman, tfn 781 4515. Gäller din ansökan arbete ute på fältet i Jakobstad, ska du stämma träff med fältförman Mats Koivusalo, tfn 050 364 8344. För arbete i Karleby gäller förman Ove Bäck, tfn 050 528 4532.