Öppna ansökningar

Öppna ansökningar

Om din ansökan gäller arbete på kontoret, bör du sedan träffa verkställande direktör Michael Östman, tfn 06 781 4513. Gäller din ansökan arbete ute på fältet i Jakobstad, ska du stämma träff med fältförman Mats Koivusalo, tfn 050 364 8344. För arbete i Karleby gäller förman Marko Berg, tfn 050 561 6190.