Kundbarometer

Ekorosk har sedan 2007 årligen utfört kundenkäter för att ta höra kundernas bedömning av bolagets verksamhet. Nedan presenteras det allmänna skolvitsord som Ekorosk fått i enkäterna. Kunderna har gett Ekorosk ett gott skolvitsord.

Skolvitsord för Ekorosks verksamhet

2007 – 8,2
2008 – 8,4
2009 – 8,4
2010 – 8,6
2011 – 8,5
2012 – 8,5
2013 – 8,7
2014 – 8,5
2015 – 8,6
2016 – 8,7
2017 – 8,7
2018 – 8,5
2019 – 8,5

2020 – 8,6

2021 – 8,7

2022 – 8,6

2023 – 8,5