Allmänt

Ab Ekorosk Oy är ett kommunägt avfallshanteringsbolag grundat 1990, som producerar avfallshanteringstjänster för sina medlemskommuner.

Ekorosk verkar inom 10 kommuner och betjänar 124 000 invånare. Till verksamhetsområdet hör Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil. Koncernen omsätter ca 14 miljoner euro. Verksamhetens centrum utgörs av Pirilö avfallscentral i Jakobstad.

Ekorosk betjänar med 23 återvinningsstationer på verksamhetsområdet, 170 ekopunkter, samt avfallscentralerna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. För tillfället återvinns 98 % av allt hushållsavfall.

Ekorosk var det första avfallsbolaget i Finland som fick helhetsansvaret för avfallshanteringen på sitt verksamhetsområde. Ekorosk har varit en föregångare inom flera områden av avfallshantering i Finland. Bolaget är ensam om 30 års erfarenhet av insamling av bio- och energiavfall. De första 20 åren var verksamhetsområdets återvinningsprocent i en klass för sig.