Österbottens Biogas

Österbottens Biogas Ab tar emot hushållsslam från avloppsreningsverk och bostäders septiktankar. Anläggningen tar emot ca 80 – 100 000 m3 slam per år.

I biogasverket bearbetas slammet i en rötningsprocess och som slutprodukter uppstår biogas och rötningsrester som lämpar sig som jordförbättringsmedel. Energiinnehållet i biogasen tas tillvara som elektricitet och värme.

Majoritetsägare i Österbottens Biogas Ab är Ab Ekorosk Oy, Karleby Vatten och Jakobstads Vatten. Minoritetsägare är Evijärvi och Lappajärvi kommuner samt Kronoby Vatten och Avlopp Ab, KVT-vesihuolto Oy och Toholammin Viemäri Oy.

Österbottens Biogas Ab

Besöksadress:

Silverstensbuktsvägen, 67900 Karleby

Koordinater:

68.870697, 23.066600

Postadress:

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 16:00

Kontaktperson:

Michael Östman, verkställande direktör, avtalsärenden

Tfn 040 5036 480

Epost michael.ostman(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, driftchef, komposteringsfält

Tfn 040 5479 718

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi