Österbottens Biogas

Österbottens Biogas Ab tar emot hushållsslam från avloppsreningsverk och bostäders septiktankar. Anläggningen tar emot ca 80 – 100 000 m3 slam per år.

I biogasverket bearbetas slammet i en rötningsprocess och som slutprodukter uppstår biogas och rötningsrester som lämpar sig som jordförbättringsmedel. Energiinnehållet i biogasen tas tillvara som elektricitet och värme.

Majoritetsägare i Österbottens Biogas Ab är Ab Ekorosk Oy, Karleby Vatten och Jakobstads Vatten. Minoritetsägare är Evijärvi, Vörå, Lappajärvi kommuner samt Kronoby Vatten och Avlopp Ab och Toholampi reningsverk.

Österbottens Biogas Ab

Besöksadress:

Silverstensbuktsvägen, 67900 Karleby

Koordinater:

68.870697, 23.066600

Postadress:

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 16:00

Kontaktperson:

Ville Sydänmetsä, driftingenjör, tekniska ärenden

Tfn 040 4882 862

Epost ville.sydanmetsa(a)kokkola.fi

Michael Östman, verkställande direktör, avtalsärenden

Tfn 040 5036 480

Epost michael.ostman(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, driftchef, komposteringsfält

Tfn 040 5479 718

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi