Historia

1990   Den 2 november 1990 undertecknade Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo bolagsavtalet för Ekorosk. Ekorosk blev första avfallshanteringsbolaget som fick helhetsansvaret för avfallshanteringen på sitt verksamhetsområde.

1991   Ekorosks anläggning placeras på industriområdet i Pirilö i Jakobstad

1993   De flesta soptippar stängs, förutom Jakobstads deponi

1993   Ekorosks taxamodell med fast- och behandlingsavgift införs

1994   Ekorosks avfallsanläggning i Jakobstad invigs av miljöminister Sirpa Pietikäinen 25 april 1994

1994   Ekorosks optiska sorteringsanläggning för bio- och energiavfall i Jakobstad tas i bruk

1995   Ekorosk, Wisapack och Stormossen grundar Ewapower Ab Oy

1995   Staten inför producentansvar

1996   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Oravais och Kaustby

1996   Österbottens Avfallsnämnd grundas som första avfallsnämnd i Finland

1996   Staten inför avfallsskatt

1997   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Evijärvi och Vetil

1998   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Alahärmä

1999   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Kortesjärvi

2001   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Karleby

2001 Ekorosk övertar ansvaret för Storkohmo deponi i Karleby

2002   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Lochteå och Kelviå

2002   Ekorosk börjar dela ut sin kundtidning

2006   Ekorosk certificeras enligt miljöledningssystemet ISO 14001

2009   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Ullava

2009 Ekorosk, Karleby Vatten, Jakobstads Vatten, Evijärvi, Vörå samt Kronoby Vatten och avlopp grundar Österbottens Biogas Ab

2012   Mottagningshall för oljehaltigt slam tas i bruk i Storkohmo, Karleby

2013   Ekorosk övertar helhetsansvaret för avfallshanteringen i Kauhava

2014   En ny reningsanläggning för dagvatten tas i bruk i Pirilö, Jakobstad

2015   Oravais övergår till Stormossen

2018   Separatinsamling av hushållens bio- och energiavfall inleds

2018   Storkohmo gamla deponi stängs

2020   Ekorosk firar 30 års jubileum