Pirilö avfallscentral

Pirilö avfallscentral finns i Jakobstad på industriområdet i Pirilö öster om staden. På området finns Ekorosks huvudkontor, vågfunktion, sorteringsfält för olika typer av avfall, mottagning av bio- och energiavfall från bostäderna, Jakobstads återvinningsstation och trädgårdsavfallspunkt, samt bolaget Ewapower. Vid avfallscentralen mottas större avfallsmängder samt en del material, som inte går att föra till återvinningsstationerna. På avfallscentralen sker även omlastning av olika material för vidarehantering.

Avfallscentralen är uppbyggd för mottagning, hantering och mellanlagring av avfall. Anläggningen är byggd och drivs enligt direktiv och miljölov, för att minimera inverkan på miljön. Avfallscentralen omfattar 10,8 hektar. Verksamheten övervakas kontinuerligt.

Pirilö avfallscentral

Adress:

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Koordinater:

63.653914, 22.802897

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 16:00

Kontaktperson:

Mats Koivusalo, fältförman

Tfn (06) 781 4547

Epost mats.koivusalo(a)ekorosk.fi