Personal

Kundbetjäning

Heli Mikkola, fakturerare

Tfn (06) 781 4518

Epost heli.mikkola(a)ekorosk.fi

Åsa Semskar, fakturerare

Tfn (06) 781 4545

Epost asa.semskar(a)ekorosk.fi

Yvonne Bast, fakturerare (slam)

Tfn (06) 781 4528

Epost yvonne.bast(a)ekorosk.fi

Taru Lampinen, projektanställd

Tfn (06) 781 4529

Epost taru.lampinen(a)ekorosk.fi

Maria Härmälä, kassa

Tfn (06) 781 4543

Epost maria.harmala(a)ekorosk.fi

Företagsfakturering

Janika Särkiniemi, vågfakturerare

Tfn (06) 781 4524

Epost janika.sarkiniemi(a)ekorosk.fi

Information

Essi Backlund, informationsassistent

Tfn (06) 781 4517

Epost essi.backlund(a)ekorosk.fi

Pia Grankvist, informatör

Tfn (06) 781 4516

Epost pia.grankvist(a)ekorosk.fi

Återvinningsstationer och ekopunkter

Mats Koivusalo, fältförman

Tfn (06) 781 4547

Epost mats.koivusalo(a)ekorosk.fi

Pirilö avfallscentral

Vågen

Tfn (06) 781 4524

Storkohmo deponi

Ulf Grahn, våg- och deponiskötare

Tfn (06) 781 4540

Epost storkohmo(a)ekorosk.fi

Drift

Pamela Koski, projektingenjör

Tfn (06) 781 4521

Epost pamela.koski(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, driftchef

Tfn (06) 781 4519

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi

Logistik

E-post logistik@ekorosk.fi

Jussi Mäkelä, logistikingenjör

Tfn (06) 781 4531

Epost jussi.makela(a)ekorosk.fi

Mia Gripenberg-Nordlund, logistikchef

Tfn (06) 781 4535

E-post mia.gripenberg.nordlund(a)ekorosk.fi

Ekonomi

Jacob Nylund, controller

Tfn (06) 781 4514

Epost jacob.nylund(a)ekorosk.fi

Yvonne Thodin, ekonomichef

Tfn (06) 781 4515

Epost yvonne.thodin(a)ekorosk.fi

Administration

Michael Östman, verkställande direktör

Tfn (06) 781 4513

Epost michael.ostman(a)ekorosk.fi