Personal

Kundbetjäning

Heli Mikkola, fakturerare

Tfn (06) 781 4518

Epost heli.mikkola(a)ekorosk.fi

Åsa Semskar, fakturerare

Tfn (06) 781 4545

Epost asa.semskar(a)ekorosk.fi

Yvonne Bast, fakturerare (slam)

Tfn (06) 781 4528

Epost yvonne.bast(a)ekorosk.fi

Maria Härmälä, kassa

Tfn (06) 781 4543

Epost maria.harmala(a)ekorosk.fi

David Westström, reskontra

Tfn (06) 781 4512

Epost david.weststrom(a)ekorosk.fi

Företagsfakturering

Janika Särkiniemi, vågfakturerare

Tfn (06) 781 4523

Epost janika.sarkiniemi(a)ekororsk.fi

Information

Marko Berg, kundrådgivare

Tfn (06) 781 4517

Epost marko.berg(a)ekorosk.fi

Pia Grankvist, informatör

Tfn (06) 781 4516

Epost pia.grankvist(a)ekorosk.fi

Återvinningsstationer och ekopunkter

Mats Koivusalo, fältförman

Tfn (06) 781 4547

Epost mats.koivusalo(a)ekorosk.fi

Pirilö avfallscentral

Kenneth Punsar, fältförman

Tfn (06) 781 4560

Epost kenneth.punsar(a)ekorosk.fi

Storkohmo deponi

Ulf Grahn, våg- och deponiskötare

Tfn (06) 822 9078

Epost storkohmo(a)ekorosk.fi

Miljö och arbetsskydd

Mirja Nygård, HSEQ-ingenjör

Tfn (06) 781 4542

Epost mirja.nygard(a)ekorosk.fi

Drift

Janne Käld, projektingenjör

Tfn (06) 781 4536

Epost janne.kald(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, driftchef

Tfn (06) 781 4519

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi

Ekonomi

Kennet Nyman, ekonomichef

Tfn (06) 781 4515

Epost kennet.nyman(a)ekorosk.fi

Administration

Michael Östman, verkställande direktör

Tfn (06) 781 4513

Epost michael.ostman(a)ekorosk.fi