Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften grundar sig på avfallet som hämtas från fastigheterna.

Behandlingsavgiften är volymbaserad och bestäms på basen av avfallskärlets storlek. Behandlingsavgiften för bio- och energiavfall från bostadsbolag är 6,58 €/m3 inklusive moms.

Priser nedan inklusive moms 24%.

Bioavfallet töms med 2 veckors intervall. Energiavfall töms med minst 4 veckors tömningsintervall. Båda avfallstyperna kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Bostadsfastigheter med 5 bostäder eller fler bostäder ska också samla in förpackningar av kartong, plast, glas och metall i skilda sopkärl. Alla kärlen för förpackningar ska tömmas med minst 8 veckors tömningsintervall. Ekorosk uppbär ingen behandlingsavgift för separat insamlade förpackningar.

I tätorter ska bostadsbolagen också ha insamlingskärl för returpapper enligt 49 § och 50 § i avfallslagen. Kärl för returpapper ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall. Ekorosk uppbär ingen behandlingsavgift för separat insamlat returpapper.

Bioavfall

Prislista från och med 1.1.2024.

BostadstypBehandlingsavgift inkl. 24 % moms
Bostadsbolag 140l kärl0,92 €/kärl/tömning
Bostadsbolag 240l kärl1,58 €/kärl/tömning

Energiavfall

Prislista från och med 1.1.2024.

Kärlvolym/literBehandlingsavgift inkl. 24 % moms
140l kärl0,92 €/kärl/tömning
240l kärl1,58 €/kärl/tömning
360l kärl2,37 €/kärl/tömning
660l kärl4,34 €/kärl/tömning

Återvinningsstationerna

Privata hushåll kan använda återvinningsstationerna avgiftsfritt för tömning av förrådsavfall.

Om hushållet anlitar en transportfirma för att transportera avfallet, så debiteras en behandlingsavgift enligt avfallstyp. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

Större avfallslass

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag.

Stora avfallslass med t.ex. fyllnadsjord eller byggavfall tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och vid Storkohmo i Karleby.

För leverans av avfall dit gäller följande anvisningar:

1. Sortera ditt avfall så att lasset går att lossa enligt avfallstyp. Sorteringsanvisningar finns på Ekorosks hemsida under Sortering > Vid återvinningsstationen. Avfall som en privatperson levererar själv till Ekorosk tas emot utan avgift.

2. Om du anlitar en transportfirma för transporten av avfallet, beställ ett bytesflak med mellanväggar av transportfirman, som håller de olika avfallstyperna åtskilda. Sorterat avfall påförs behandlingsavgift enligt avfallstyp. Osorterat avfall är betydligt dyrare, eftersom sorteringen då sker i efterskott hos Ekorosk.

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet. 3. Transportfirmorna har Ekorosks transportdokument, fyll i det noga och underteckna det i samband med avhämtningen.