Insamlingsplatser

Ekopunkter

Det finns totalt 261 ekopunkter på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan föra batterier, glasförpackningar, metall och papper till ekopunkten. Några ekopunkter har också insamlingskärl för kartong och plastförpackningar.

Återvinningsstationer

Det finns totalt 23 återvinningsstationer på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan föra bl.a. plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall till återvinningsstationen. Trädgårdsavfall tas antingen emot vid återvinningsstationen eller vid en egen insamlingsplats i kommunen.

Fritidspunkter

Under sommarmånaderna finns det totalt 166 insamlingspunkter för fritidsbostädernas avfall på Ekorosks verksamhetsområde. Avfallskärlen för fritidsbostäder är avsedda endast för köksavfall från fritidsbosättningen, dvs bio- och energiavfall från köket.

Lopptorg

Det finns totalt 42 lopptorg på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan förlänga livscykeln på dina saker genom att föra hela saker som är i gott skick till ett lopptorg. Lopptorgen drivs av olika aktörer på Ekorosks verksamhetsområde.