Insamlingsplatser

Ekopunkter

Det finns totalt 261 ekopunkter på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan föra batterier, glasförpackningar, metall och papper till ekopunkten. Några ekopunkter har också insamlingskärl för kartong och plastförpackningar.

Du hittar ekopunkterna på vårt område på länken nedan.

Fritidspunkter

Ekorosk upprätthåller ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder under sommarmånaderna maj-september. 13 av dessa insamlingspunkter finns ute i skärgården och upprätthålls i samarbete med Håll Skärgården Ren. Insamlingspunkterna är avsedda för avfall som uppstår i köket, wc och arbetsrummet varje dag. Avfallet sorteras separat i bio- och energiavfall, lika som vid bostäder.

Du hittar insamlingspunkterna för fritidsbostäder på vårt område på länken nedan.

Återvinningsstationer

Det finns totalt 23 återvinningsstationer på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan föra bl.a. plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall till återvinningsstationen. Trädgårdsavfall tas antingen emot vid återvinningsstationen eller vid en egen insamlingsplats i kommunen.

Du hittar återvinningsstationerna på vårt område på länken nedan

Lopptorg

Det finns totalt 39 lopptorg på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan förlänga livscykeln på dina saker genom att föra hela saker som är i gott skick till ett lopptorg. Lopptorgen drivs av olika aktörer på Ekorosks verksamhetsområde.

Du hittar lopptorgen på vårt område på länken nedan.