Returpapper

I tätorter ska bostadsbolagen också ha insamlingskärl för returpapper enligt 49 § och 50 § i avfallslagen. Disponenten eller fastighetsinnehavaren bör kontakta pappersinsamlingen och avtala om tömning av returpapperskärlen. Ekorosk uppbär ingen behandlingsavgift för separat insamlat returpapper. Tack för att du sorterar!

Kärl för returpapper ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Storleken på returpapperskärlet samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 5 liter per person när man planerar insamlingen av returpapper. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Du kan läsa mera om kraven på sopkärlens egenskaper och tömningen av dem i Österbottens avfallsnämnds föreskrifter.