Avfallslagstiftningen förnyades – vad ändrar?

Avfallslagen förnyades i juli 2021 och avfallsförordningen i december 2021. Förändringarna som berör den fastighetsvisa insamlingen av avfall började tillämpas i juli 2023. Med förnyelsen vill man främja återvinningen och cirkulär ekonomi.

För hushåll på Ekorosks område innebär förnyelsen främst att insamlingen av förpackningsavfall utvidgas.

Kraven på separat insamling i avfallsförordningen

Bostadsbolag med fem eller fler bostäder ska ha insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall i tillägg till kärlen för bio- och energiavfall. Denna ändring träder i kraft från juli 2023.

I bostadsbolag med mindre än fem bostäder finns inget krav på separat insamling av förpackningsavfall enligt avfallsförordningen. Fastigheten kan ändå samla in förpackningar frivilligt. Förpackningsavfall samlas också in vid ekopunkterna.

Regionala lösningar i avfallsföreskrifterna

Kommunens avfallshanteringsmyndighet kan införa strängare krav på separat insamling i avfallshanteringsföreskrifterna än vad som står i avfallslagstiftningen. Avfallshanteringsföreskrifterna för Ekorosks område upprätthålls av Österbottens avfallsnämnd.