Småbönders

Småbönders återvinningsstation

Adress:
Småböndersvägen 625
Lat: 63.436075, Lng: 23.611471

Öppethållningstider:
Andra lördagen i månaden 09:00 - 15:30

Kontaktperson:
Mats Koivusalo
tel. (06) 781 4547
Epost mats.koivusalo@ekorosk.fi

OBS! Stationens öppetdag ändrar till andra lördagen i månaden

Terjärv Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2
Lat: 63.551375, Lng: 23.518884

Öppethållningstider:
Dagligen

Avgifter vid återvinningsstationen

Hushåll får föra de avfallsmaterial som tas emot på återvinningsstationen utan avgift. Annat avfall får inte föras till återvinningsstationerna. Vissa mindre mängder avfallsmaterial från företag tas emot vid återvinningsstationerna mot en avgift.

Till återvinningsstationen kan du föra bland annat plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall. Trädgårdsavfallet tas emot vid en egen insamlingsplats i kommunen. Mera anvisningar om sorteringen vid återvinningsstationen hittar du under sortering. Personalen på återvinningsstationen ger även sorteringsanvisningar.

Avgifter vid trädgårdsavfallspunkten

Hushåll får föra det trädgårdsavfall som tas emot på trädgårdsavfallspunkten utan avgift. Annat avfall får inte föras till trädgårdsavfallspunkten. Trädgårdsavfall från företag tas inte emot vid trädgårdsavfallspunkterna.

Besökarstatistik