Lochteå

Lochteå återvinningsstation

Adress:
Martinjärvivägen 15
Lat: 64.0015063, Lng: 23.457434

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Ove Bäck
tel. 050 528 4532
Epost mottis(at)ekorosk.fi

Lochteå Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Gamla avstjälpningsplatsen, Ouluntie 120
Lat: 64.011315, Lng: 23.561885

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Avgifter vid återvinningsstationen

Hushåll får föra de avfallsmaterial som tas emot på återvinningsstationen utan avgift. Annat avfall får inte föras till återvinningsstationerna. Vissa mindre mängder avfallsmaterial från företag tas emot vid återvinningsstationerna mot en avgift.

Till återvinningsstationen kan du föra bland annat plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall. Trädgårdsavfallet tas emot vid en egen insamlingsplats i kommunen. Mera anvisningar om sorteringen vid återvinningsstationen hittar du under sortering. Personalen på återvinningsstationen ger även sorteringsanvisningar.

Avgifter vid trädgårdsavfallspunkten

Hushåll får föra det trädgårdsavfall som tas emot på trädgårdsavfallspunkten utan avgift. Annat avfall får inte föras till trädgårdsavfallspunkten. Trädgårdsavfall från företag tas inte emot vid trädgårdsavfallspunkterna.

Besökarstatistik