Bostadsbolag

Anslutning till avfallshantering

Alla hushåll på Ekorosks område ska vara anslutna till kommunal avfallshantering enligt avfallslagen. Bostadsbolaget kan välja mellan olika insamlingssystem, som du kan läsa mer om under fliken Val av insamlingssystem. Bostadsbolaget ansluter sig till avfallshanteringen gällande bioavfall, kartong, plast, metall och glas genom att på Ekorosk hemsida fylla i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Bostadsbolaget ansluter sig till avfallshantering gällande energiavfall när det väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från avfallstransportören.

Sortering

Vid bostaden sorterar man bio- och energiavfall i skilda soptunnor på gården. Läs mer om sorteringen under fliken Sortering vid bostadsbolag. Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl vid fastigheten. Bostadsbolag i tätort är enligt avfallslagen även skyldiga att samla in papper i skilt sopkärl. Du kan föra batterier till ekopunkten. Till återvinningsstationerna för man övrigt avfall.

Anslutning till slamhantering

Alla hushåll på Ekorosks område ska vara anslutna till kommunal avfallshantering. Slamhanteringen från bostadsfastigheter är en del av den kommunala avfallshanteringen, enligt avfallslagen. Avloppsslam från septiktankar vid bostadsfastigheter ska tömmas minst en gång i året. Läs mer om slamhantering under fliken SLAMHANTERING.

Kundbetjäning

Här hittar du länkar som hjälper dig att uträtta avfallsärenden. Du kan göra adressändring, ändra antalet personer i hushållet eller ge respons. Du hittar blanketter för att anhålla om kompostering eller förlängning av tömningsintervallet på energiavfall. Här finns också Ekorosks kontaktuppgifter.

Praktiska råd

Under praktiska råd kan du läsa om hållbar utveckling samt om hur du kan minska på avfallet. Därtill kan du läsa om hur du planerar platsen för avfallskärlen. Samt rent allmänna tips för att underlätta avfallshanteringen vid din fastighet.