Tömningsavgift

Tömningsavgiften är slamtransportörens avgift för tömning och transport. OBS! Ekorosk kan inte påverka slamtransportörernas prissättning. Slamtransportörerna fakturerar tömningsavgiften själva, tömningsavgiften framkommer på slamtransportörens faktura. Hushållet väljer själv vilken slamtransportör det anlitar. Frågor gällande tömningsavgifterna besvaras av slamtransportörerna.